Články a videa v sekci Domov a bydlení

Kamenivo pro stavební účely

access_time30.duben 2020remove_red_eye26chat_bubble_outline0

Kamenivo, jako nejstarší materiál, je anorganická, zrnitá surovina, přírodního nebo umělého původu do velikosti zrna 125 mm. Ve stavebnictví se tato surovina využívá k výrobě stavebního a dekoračního kamene, betonu, pro silniční a železniční účely atd. Přírodní stavební ..

Příčky ze sádrokartonu

access_time30.duben 2020remove_red_eye22chat_bubble_outline0

Sádrokartonové příčky plní především dělící, akustickou a protipožární funkci. Skládají se z nosného roštu, který bývá prováděn buď jako dřevěný, nebo z ocelových pozinkovaných profilů, izolantu vyplňujícího prostor roštu a opláštění ze sádrokartonových desek. Sádrokar-tonové ..

Sádrokartonové předsazené stěny

access_time30.duben 2020remove_red_eye19chat_bubble_outline0

Předsazené stěny můžeme realizovat jen jako pohledové, nebo pro zlepšení tepelných a akustických vlastností popřípadě k zakrytí instalačních rozvodů. Detaily při osazování předsazené kotvené sádrokartonové stěny - Minimální vzdálenost desek a stěny je 50 mm s výplní (tepelná izolace). ..

Větrání střech

access_time30.duben 2020remove_red_eye22chat_bubble_outline0

Účelem větrání v systému střešního pláště je výměna vzduchu v prostoru pod střešní krytinou – mezi krytinou a stropní konstrukcí (např. zavěšený podhled), – mezi střešní krytinou a pojistnou hydroizolací, – mezi krytinou a tepelnou izolací, přičemž výměna vzduchu je ..

Trapézové plechy

access_time30.duben 2020remove_red_eye16chat_bubble_outline0

Trapézové plechy jsou vyráběny z ocelového plechu žárově pokoveného vrstvou zinku nebo aluzinku. Dále mohou být opařeny některým typem lakované povrchové úpravy. Široká škála barev a typů povrchových úprav poskytuje společně s barvami na objednávku velký prostor pro nejrůznější ..

Okapové systémy

access_time30.duben 2020remove_red_eye21chat_bubble_outline0

Okapové systémy slouží k odvádění vody ze střešního pláště do dešťové kanalizace, popřípadě do vsakovací jímky v zemině. Popis jednotlivých částí okapového systému. Svod Svodová, odpadní roura slouží k vertikálnímu odvedení srážkové vody nahromaděné na ploše střešního ..

Klempířské práce

access_time30.duben 2020remove_red_eye23chat_bubble_outline0

Klempířské práce obecně zahrnují přípravu, výrobu a osazování výrobků z plechu na střechách, průčelích budov a svou funkcí chrání konstrukce před povětrnostními vlivy. Klempířské práce – lehké střešní krytiny – z trapézových plechů – z profilovaných taškových tabulí – ..

Ekonomická návratnost investice do zateplení

access_time30.duben 2020remove_red_eye16chat_bubble_outline0

V současnosti, kdy se zdražují ceny energií na vytápění, mnoho majitelů objektů uvažuje o jejich zateplení. S tím také vyvstává otázka druhu a tloušťky izolace, která bude objekt izolovat, protože s tím je také spojena otázka návratnosti této investice. Ta lze přesně stanovit provedením ..

Požadavky na konstrukce pro zateplování budov

access_time30.duben 2020remove_red_eye28chat_bubble_outline0

Tepelně technické požadavky Ve vnitřních místnostech budov musí být zajištěny podmínky tepelné pohody, které určují nejen kvalitu bydlení, ale také pohodu k činnostem provázející náš život. Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Celkový tepelný odpor konstrukce je součet jednotlivých ..

Fasádní nátěry

access_time30.duben 2020remove_red_eye15chat_bubble_outline0

Fasádní barvy jsou většinou dodávány již připravené k přímému užití jako jednoslož­kové hmoty na stejné bázi, jako je druh aplikované omítky, podkladu fasádního ná­těru. Slouží k ochraně omítek, betonových fasád a podkladních omítek. Volba barvy a struktury omítky: Barva:Tmavé ..

Novodobé tenkovrstvé omítky

access_time30.duben 2020remove_red_eye22chat_bubble_outline0

Stěrkové omítky bývají součástí dodávek stavebních systémů. Nanášejí se a vyhlazují v jednom pracovním postupu ve vrstvě o tloušťce 10 mm. Užívají se na hladké povrchy s minimální potřebou úpravy rovinnosti podkladu. Dále je možno je užívat k vyrovnání podkladu a k uzavření trhlin a ..

Skladování a kvalita skla

access_time28.duben 2020remove_red_eye30chat_bubble_outline0

Skladování skla Skladování skleněných tabulí Skleněné tabule lze skladovat pouze ve stojaté poloze na podložkách zabraňujících podklouznutí a kroucení tabule. Skladovací plocha musí být v suché místností, která je současně dobře větraná. Při skladování protipožárních skel a ..