Články a videa v sekci Domov a bydlení

Zdivo z kamene

access_time01.květen 2020remove_red_eye24chat_bubble_outline0

Lomový kámen Lomový kámen je svou podstatou kusové stavivo různé velikosti a tvaru. Je získáván z přírodních zdrojů – hornin, vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních, buď odstřelem nebo mechanickým rozpojováním na potřebnou velikost. Lomový kámen musí odolávat klimatickým, ..

Zdivo - obecně

access_time01.květen 2020remove_red_eye30chat_bubble_outline0

Zděné konstrukce dělíme na: - nosné konstrukce (stěny, sloupy, pilíře) - nenosné konstrukce (příčky) Požadavky na nosné konstrukce zdiva Statická funkce Statická funkce je hlavní funkcí nosných stěn, sloupů a pilířů. Úkolem je přenášet zatížení z konstrukcí nad nosnou zdí do ..

Lodžie, balkóny a terasy

access_time30.duben 2020remove_red_eye25chat_bubble_outline0

Keramické plochy na balkónech a lodžiích jsou zejména v oblasti nášlapné vrstvy podlahové konstrukce, jejíž základní charakteristikou je odolnost proti mrazu a působení vody. Často dochází k poruchám vlivem špatné kvality kotvení a lepení dlažby k podkladní kon­strukci. Do konstrukce se ..

Lepení obkladů a dlažeb

access_time30.duben 2020remove_red_eye29chat_bubble_outline0

Lepení obkladových prvkůK lepení obkladových keramických prvků užíváme maltoviny a stavební lepidla. - maltovina je směs hydraulických pojiv, minerálů a přísad, - lepidlo je polymerní lepící hmota s obsahem plniv. Lepidla a maltoviny slouží k přilepení (k přikotvení) pohledové vrstvy k ..

Koroze betonů

access_time30.duben 2020remove_red_eye22chat_bubble_outline0

Koroze, neboli degradace betonové konstrukce je způsobována především díky častému výskytu agresivních podzemních vod, přičemž minimálně polovinu z nich, myslíme na našem území, je dle našich současných platných norem považována za agresivní vůči betonu. Činitelé ovlivňující korozi ..

Krystalizační hydroizolace obecně

access_time30.duben 2020remove_red_eye23chat_bubble_outline0

Krystalizační hydroizolace obecněProblémem téměř každé betonové konstrukce při její výstavbě je, že čerstvá betonová směs obsahuje více záměsové vody, než je ve skutečnosti potřeba k hydratačnímu procesu v období tuhnutí a tvrdnutí betonové konstrukce. Voda se následně odpařuje z ..

Hydroizolace spodní stavby

access_time30.duben 2020remove_red_eye21chat_bubble_outline0

Hydroizolace spodních staveb se mohou z hlediska užitého materiálu provádět jako fólio-vé LDPE, HDPE, PVC-P, apod.., stěrkové nátěrové, asfaltové a také například formou vsypu do betonové konstrukce. Z pohledu působení podzemní vody dělíme hydroizolace spodní stavby na:- Izolace proti zemní ..

Voda do betonu

access_time30.duben 2020remove_red_eye27chat_bubble_outline0

Voda ačkoliv není stavební látkou, hraje nezastupitelnou roli v průběhu hydratace cementu a jeho krystalizace. Vznikají tak pevné vazby mezi jednotlivými zrny kameniva. Do betonové směsi, při míchání přidáváme více vody, než je stanoveno předpisem z důvodu lepšího zpracování směsi a ..

Další druhy cementu

access_time30.duben 2020remove_red_eye16chat_bubble_outline0

HLINITANOVÝ CEMENT Hlinitanový cement je vyráběn z bauxitu a přídavky vápence, nebo hutnické strusky. Hlinitanové cementy rychle hydratují a vyznačují se velkou počáteční pevností. Jsou vhodné do prostředí s teplotou až -10o C (avšak za normálních teplot jej musíme stále vlhčit). Tyto cementy ..

Cement jako pojivo

access_time30.duben 2020remove_red_eye21chat_bubble_outline0

Cement je anorganické hydraulické stavební práškové pojivo, které vzniká pílením vhodné suroviny do jeho slinutí a následného rozemletí. Po zatvrdnutí vlivem hydratace vytvoří „umělý“ kámen. Protože tuhne i pod vodou bez přístupu vzduchu, říkáme jim hydraulická pojiva. Výroba ..

Zkoušení kameniva

access_time30.duben 2020remove_red_eye24chat_bubble_outline0

Protože vlastnosti kameniva přímo a ve velké míře ovlivňuje výsledné vlastnosti betonové konstrukce, provádíme před zahájením výroby betonové směsi, nebo před jeho těžením průkazní zkoušky, kterými zjišťujeme vlastnosti kameniva. Stanovení objemové hmotnosti kamenivaObjemová hmotnost je ..

Vlastnosti kameniva

access_time30.duben 2020remove_red_eye24chat_bubble_outline0

Kamenivo může být užito jako:- nosná konstrukce beton - plnivo- stavební konstrukce - násypy, drenáže atd. Kamenivo jako plnivo do betonuKamenivo tvoří v betonové konstrukci nosnou část, která je spojována cementovou kaší. Výsledná konstrukce musí být kompaktní a pevná.Popis jednotlivých hornin ..