Články a videa v sekci Domov a bydlení

Chladničky FreshFrostFree jsou nejlepší volbou pro zachování přirozené čerstvosti potravin

access_time02.květen 2020remove_red_eye23chat_bubble_outline0

Čerstvá strava je základním prvkem každého zdravého životního stylu. Nová řada společnosti Electrolux FreshFrostFree chrání čerstvost a chuť vašich oblíbených pokrmů. Tím, že jídlo uchováte déle čerstvé, omezíte množství odpadů a přispějete k ochraně životního prostředí. Čerstvé ..

Více než jen dobrý design

access_time02.květen 2020remove_red_eye23chat_bubble_outline0

Odsávače par jsou mezi přístroji pro domácnost často podceňovanými výrobky. Technicky jsou zdánlivě jednoduché a v popředí stojí žádaný design. Pohled na zpracování, kvalitu a funkčnost se však vyplatí, rozdíly jsou totiž velké. Odlišit hromadně vyráběné zboží od kvality dokáže i ..

Cit pro nový vzhled kuchyně

access_time02.květen 2020remove_red_eye26chat_bubble_outline0

Kuchyně otevřené do prostoru jsou aktuálním trendem a srůstání kuchyňského, jídelního a obytného prostoru se bude v následujících letech dále prosazovat. To je výsledkem studie, kterou Miele připravilo společně s architektonickou kanceláří Graft. Zrušení prostorového rozdělení těchto ..

Pár vtipů ze stavebnictví

access_time02.květen 2020remove_red_eye32chat_bubble_outline0

Jak přežít řemeslníky - aneb co říkají a co se tím myslí...- Kde se dá připojit k elektřině? (že by vrtačku?) - > Rádi bychom si uvařili kafe.- Já jsem na to zapomněl! - > Firma je zkušená a kvalitní, proto si odjede pro zapomenuté, ale návrat již nečekejte. Jedou pracovat jinam..- Devátá ..

Identifikační list nebezpečného odpadu

access_time01.květen 2020remove_red_eye26chat_bubble_outline0

Název odpadu dle katalogu odpadů:Kód odpadu dle katalogu odpadu:Kód odpadu dle ADR nebo COTIF: Původce odpadu:- - Název společnosti:- - Adresa společnosti:- - IČ., DIČ:- - Tel. / fax:- - e-mail: Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu: Nebezpečné vlastnosti odpadu: ...toxicita, hořlavost ... ..

Plán nakládání s odpady

access_time01.květen 2020remove_red_eye28chat_bubble_outline0

Cílem plánu je stanovit souhrn zásad a pravidel pro nakládání s odpady a stanovení jejich identifikace v jednotlivých etapách realizace stavby. Plán odpadového hospodářství na stavbě bude dle konkrétních dílčích podmínek postupně doplňován a upřesňován. Po ukončení každé etapy stavby ..

Zápis o předání a převzetí staveniště

access_time01.květen 2020remove_red_eye26chat_bubble_outline0

Objednatel: Název společnosti IČO: DIČ: Sídlo společnosti: Zastoupen: funkce: Dále jen předávající Zhotovitel: Název společnosti IČO: DIČ: Sídlo společnosti: Zastoupen: funkce: Dále jen přebírající Stavba: - Název stavby dle schválené projektové dokumentace - Adresa stavby: Pokud ..

Kontrola BOZP na stavbě

access_time01.květen 2020remove_red_eye25chat_bubble_outline0

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí Kontrola způsobu zajištění a rozměrů technickou konstrukcí zda odpovídá povaze prováděných prací - únosnost konstrukce - možnost bezpečného průchodu - vhodnost přístupu na konstrukci v závislosti na četnosti užití - vhodnost vzhledem k výšce ..

Požadavky na zajištění staveniště – Příloha č.:1 k Nařízení vládyč. 591/2006 Sb.

access_time01.květen 2020remove_red_eye25chat_bubble_outline0

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásed: - Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se ..

Obecné zásady bezpečnosti práce v pozemním stavitelství

access_time01.květen 2020remove_red_eye29chat_bubble_outline0

Pozemní stavitelstvíPoznámka: Tento text se opírá o předpis, který v současnosti neplatí! (viz nově: NV 591/2006 Sb.) - Avšak ho stále považuji za velmi dobrý. (v případě rozporu níže uvedeného textu s texty v kapitolách ____, platí texty v již zmíněných kapitolách). Povinnosti dodavatelů ..

Zdivo z cihelných bloků – tvárnic

access_time01.květen 2020remove_red_eye24chat_bubble_outline0

V současnosti je jedno z nejuživanějších systémů zdění Základní charakteristiky tvárnicového zdiva: - jednotlivé tvárnice mají systém vzduchových mezer – dutin uzpůsoben tak, aby byla „ces-ta tepla“ co nejdelší. Zvětšuje se tak její tepelný odpor, - vlastní hmota tvárnice je ..

Zdivo z pórobetonových tvárnic

access_time01.květen 2020remove_red_eye24chat_bubble_outline0

Základními surovinami pro výrobu pórobetonových dílců jsou voda, písek a vápenec. Ke správnému provedení stavby – díla je zapotřebí se důkladně seznámit se statickými a architektonickými požadavky stavby. Projektová dokumentace musí stanovit následující stavebně – technické podklady, ve ..