Domov a bydlení keyboard_arrow_right Energie keyboard_arrow_rightZemní plyn

Obrázek příspěvku: Zemní plyn

Zemní plyn

personaccess_time04.květen 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye28 shlédnutí

Před více než 160 lety se začala psát bohatá historie českého plynárenství. Zpočátku byl odběratelům dodáván svítiplyn vyráběný z uhlí karbonizací, který byl od padesátých let tohoto století postupně nahrazován svítiplynem vyráběným zplynováním uhlí nebo štěpením uhlovodíků. Po zprovoznění Tranzitního plynovodu začal postupný převod všech odběratelů na zemní plyn. Výroba svítiplynu byla ukončena v průběhu roku 1996. Od toho roku je odběratelům v České republice dodáván pouze zemní plyn.

Proč zemní plyn ?

Česká republika patří díky struktuře využívaných primárních energetických zdrojů mezi největší znečišťovatele vzduchu v Evropě. Za hlavní příčinu tohoto nepříznivého stavu lze považovat využívání uhlí, které se i přes pokles v minulých letech podílí stále více než z 50 % na energetické spotřebě.

Struktura spotřeby primárních energetických zdrojů (%)

 SvětZápadní EvropaČeská republika
tuhá paliva28,520,553,9
kapalná paliva384118,9
zemní plyn25,52219,7
ostatní816,57,5

 

Zemní plyn má ve srovnání s ostatními palivy a energiemi řadu specifických výhod:

  • zemní plyn je jediným primárním palivem, které lze bez nákladných úprav a energetických přeměn, se kterými jsou spojené určité ztráty, dovést přímo až ke spotřebiteli
  • dopravní a distribuční systém zemního plynu je nezávislý na klimatických podmínkách a na veřejných komunikacích
  • zemní plyn je k dispozici odběratelům bez omezení 24 hodin denně a 365 dní v roce
  • odběratel nemusí budovat zařízení pro skladování paliva jako v případě pevných nebo kapalných paliv
  • plynové spotřebiče lze snadno ovládat a regulovat

Složení zemního plynu

Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků a nehořlavých složek (zejména dusíku a oxidu uhličitého). Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Zemní plyny typu H, které jsou využívány ve většině evropských zemích vč. České republiky, obsahují zpravidla více než 90 procent metanu a méně než 5 procent nehořlavých látek.

Složení zemních plynů

 metanost. uhlovodíkynehořlavé složky
ČR96,52,60,9
Rusko98,40,80,8
Norsko934,92,1

Pro správný provoz plynových spotřebičů je nutné zajistit určité složení spalovaného plynu. Plyny z různých zdrojů mají samozřejmě různá složení. Odběratelé ale nemusí mít žádné obavy z toho, že by případné změny ve složení plynu mohly negativně ovlivnit průběh spalování plynu nebo bezpečnost provozu spotřebiče. Pokud je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a správně seřízený, pak případné změny ve složení paliva v určitém intervalu (do kterého se spolehlivě vejdou všechny zemní plyny dodávané do vnitrostátní sítě) se nikterak neprojeví na provozu spotřebiče ani na dokonalosti spalování.

Kolik energie se skrývá v zemním plynu ?

Tuto otázku si jistě pokládají v řadě domácností, ve kterých uvažují o náhradě paliv dosud používaných pro přípravu teplé vody a vytápění zemním plynem. Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností. Díky vyšší účinnosti plynových spotřebičů ve srovnání se spotřebiči na pevná a kapalná paliva se výhodnost zemního plynu projevuje ještě více – 1 kubický metr zemního plynu (tj. 10,5 kWh) plně nahradí ve vytápění např. 3 kg hnědého uhlí.

v 1 m3 zemního plynu je v přepočtu na výhřevnost energeticky obsaženopři vytápění (tzn. při zahrnutí účinnosti spotřebičů) odpovídá 1 m3 zemního plynu spotřebě
1,26 kg koksu1,66 kg koksu
1,95 kg hnědého uhlí2,93 kg hnědého uhlí
0,8 kg topného oleje0,82 kg topného oleje
0,73 kg propanu0,73 kg propanu
0,034 GJ tepla ze zdroje CZT0,031 GJ tepla ze zdroje CZT
9,42 kWh elektřiny8,65 kWh elektřiny

V roce 2001 došlo v České republice k zásadní změně v účtování zemního plynu. Jeho dodávky již nejsou účtovány za krychlový metr, ale za 1 kWh. Objem zemního plynu odpovídající 1 kWh (1 m3 zemního plynu o spalném teple 37,8 MJ/m3 je přibližně 10,5 kWh) je postačující např. na:

  • ujetí 1,35 km automobilem, který má spotřebu 7 m3/100 km
  • ohřátí 9 litrů vody teplé 15 oC k varu
  • vyvaření 1,25 litru vroucí vody

Je zemního plynu dostatek?

Plynárenství se celosvětově orientuje převážně na využívání zemního plynu. V této souvislosti každému jistě přijde na mysl otázka, zda je zemního plynu dostatek. Celkové zásoby zemního plynu jsou odhadovány na cca 400 bilionů m3. Toto množství by při současné spotřebě vystačilo přibližně na 190 let. Prokázané zásoby zemního plynu (tj. zásoby v současné době hospodárně těžitelné) neustále stoupají (ve srovnání s rokem 1990 byly prokázané zásoby v roce 2000 více než 17 % vyšší) a při současné úrovni těžby jsou postačující téměř na 70 let (tj. zhruba o 25 let více než u ropy). Pro Evropu je důležité, že přes 70 % prokázaných světových zásob zemního plynu se nachází na území Evropy nebo v jejím dosahu.

folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Obecné zásady bezpečnosti práce v pozemním stavitelství

personRedakceremove_red_eye30bookmarkStavba

Pozemní stavitelstvíPoznámka: Tento text se opírá o předpis, který v současnosti neplatí! (viz nově: NV 591/2006 Sb.) - Avšak ho stále považuji za velmi dobrý. (v případě rozporu níže uvedeného textu s texty v kapitolách ____, platí texty v již zmíněných kapitolách). ..

Řešení detailů hydroizolací spodní stavby

personRedakceremove_red_eye28bookmarkStavba

Řešení detailů asfaltových hydroizolací spodní stavby- Plocha izolace pod hladinou podzemní vody by měla být jednoduchá a bez zbyteč-ných prostupů. - Plocha pod hladinou podzemní vody se musí kotvit k podkladu celoplošně. Je nepří-pustné, aby mezi izolací a podkladní ..

Hydroizolace spodní stavby

personRedakceremove_red_eye22bookmarkStavba

Hydroizolace spodních staveb se mohou z hlediska užitého materiálu provádět jako fólio-vé LDPE, HDPE, PVC-P, apod.., stěrkové nátěrové, asfaltové a také například formou vsypu do betonové konstrukce. Z pohledu působení podzemní vody dělíme hydroizolace spodní stavby na:- ..

Asfaltové (bitumenové) pásy na střechu

personRedakceremove_red_eye47bookmarkExteriér

Také již máte na střeše své chaty nebo chalupy, kůlny nebo přístřešku dosluhující starou krytinu nebo lepenku a přemýšlíte o nápravě. Když se rozhodnete pro cenově dostupné a inovované nebo zcela nově vyvinuté asfaltové/bitumenové pásy/ jistě neprohloupíte. Jednak Vás ..

Levné sporáky

personRedakceremove_red_eye27bookmarkSpotřebiče

Levné sporáky tvoří nejdůležitější výbavu kuchyně, a proto byste měli při nakupování levného sporáku vědět, jaké druhy sporáků existují. Moderní elektrické, plynové, kombinované kuchyňské sporáky nebo sklokeramické sporáky vám ulehčí práci a pomohou s přípravou ..

Dodavatelé elektřiny a plynu

personRadka Eliáškováremove_red_eye42languagejaktoudelam.cz

Nebojte se jakýchkoliv změn, jestliže se jedná o změny k lepšímu, rozhodně se do nich s chutí dejte. Kupříkladu jestliže vám vadí ceny za plyn, které platíte a chcete více peněz ušetřit a mít levnější sazbu za plynu, srovnání cen plynu je ideální prostředek k tomu, ..

Ušetřete za benzín

personRadka Eliáškováremove_red_eye40languagejaktoudelam.cz

„Žijeme v blahobytu,“ prohlásila včera má kamarádka: „Kdy naposled stál litr benzínu tolik, co šest vajec?“ Hluboce jsem se zamyslela a musela jsem ji dát za pravdu, že ceny obojího v poslední době vystřelily do nečekaných výšek. Tankuju pravidelně za pětistovku, jenom ..

Zahradní grily - na dřevo, na plyn nebo na elektřinu?

personSimona Chvátilováremove_red_eye27languagereceptarprimanapadu.cz

Z trendu narůstajícího prodeje zahradních grilů a surovin potřebných pro grilování je patrné, že obliba tohoto způsobu úpravy pokrmů je stále oblíbenější. A to především v sezónních měsících – červenci a srpnu. V tomto článku vám pomůžeme vybrat nejvhodnější ..

Klasický zahradní gril

personSimona Chvátilováremove_red_eye39languagereceptarprimanapadu.cz

Klasický zahradní gril - Grilování je možno hned několika způsoby. Nejtradičnějším z nich je možnost využití klasického grilu, který funguje na způsobu rožnění na dřevěném uhlí. Grily na dřevěné uhlí jsou v Česku klasikou. Nejčastěji se používají zahradní grily ..

Stavební pozemek - co dělat před nákupem.

personSimona Chvátilováremove_red_eye44languagereceptarprimanapadu.cz

Nákupu parcely bychom měli věnovat značnou pozornost, jedná se totiž o zásadní rozhodnutí. Vždy bychom si měli obstarat co možná nejvíce pokladů a informací. Základními kritérii výběru jsou: makrolokalita, mikrolokalita, napojení na inženýrské sítě a komunikace, tvar ..