Domov a bydlení keyboard_arrow_right Stavba keyboard_arrow_rightZdivo - obecně

Obrázek příspěvku: Zdivo - obecně

Zdivo - obecně

personaccess_time01.květen 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye30 shlédnutí

Zděné konstrukce dělíme na:
     - nosné konstrukce (stěny, sloupy, pilíře)
     - nenosné konstrukce (příčky)

Požadavky na nosné konstrukce zdiva
     Statická funkce
     Statická funkce je hlavní funkcí nosných stěn, sloupů a pilířů. Úkolem je přenášet zatížení z konstrukcí nad nosnou zdí do konstrukcí pod ní.   (například do základových pásů). Tyto konstrukce bývají svázány a ztuženy vodorovnou konstrukcí – tzv. Věncem.

Protipožární funkce 
     Zděné konstrukce musí splňovat také hledisko požární bezpečnosti. Každá kon-strukce má svou požární odolnost v návaznosti na určité stavební hmoty, ze které je prove-dena. Jednotlivé stupně požární bezpečnosti se pohybují od 15 do 180 minut.

Architektonická funkce
     Nosné zdivo většinou charakterizuje svým uspořádáním základní dispozici půdorysu budovy a tak se podílí svou měrou také na variabilitě fasády. Správná architektonická funkce budovy zajišťuje bezproblémové užívání nemovitosti.

Akustická funkce
     Stěny musí vyhovovat požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost. Zdivo o plošné hmotnosti větší než 350 kg/m2 většinou tomuto požadavku vyhoví.
     Akustickou funkci zajistíme: 
          - hmotností zdiva
          - ozdělením konstrukcí vzduchovou mezerou

Zděné konstrukce 
     Základní charakteristikou zděných konstrukcí je jejich sestavení z vyskládaných malých kusových stavebních prvků dle určitých konstrukčních zásad. Stavební prvky se v ložné – vodorovné spáře a styčné – svislé spáře spojeny maltou nebo lepidlem. Možné je také zdění suché – bezmaltové zdění.

Jednotlivé prvky zdí mohou být vyrobeny z:
     - pálených cihel a tvárnic, 
     - nepálených cihel,
     - vápenopískových cihel,
     - betonových tvárnic,
     - pórobetonových tvárnic,
     - kamene, apod..

Princip zdění 
     Jednotlivé cihly, tvárnice se kladou tak, aby vyskládané vedle sebe tvořily souvislou vodorovnou plochu – ložnou spáru a zároveň aby se v jednotlivých řadách překrývaly – vy-tvořily vazbu.
     Ložné spáry musí být vodorovné a styčné svislé. Vyskládání jednotlivých prvků musí zajistit rovnoměrné roznášení zatížení.

Třídy prostředí pro provádění zdiva
MX1
suché prostředí
MX2
vlhké prostředí, občasné navlhnutí
MX3
vlhké prostředí se zmrazovacími cykly
MX4
expozice slané a mořské vody
MX5
chemicky agresivní prostředí
 

Faktory klimatu, které působí na zdivo

- déšť a sníh a jejich kombinace
- teplota okolí
- lidský faktor

Zdivo – Požární funkce zdiva
     Aby byly zachovány požadavky požární ochrany v případě požáru, musí být stavba navržena a postavena tak, aby:
- se ve stavbě nemohl dále šířit požár – kouř a oheň,
- se požár nerozšířil na vedlejší stavby,
- byla po celou požadovanou dobu zachována nosnost (nebo i jiná vlastnost konstrukce)
- mohli bezpečně uživatelé opustit stavbu v případě požáru,
- v případě požáru nebyly ohroženy životy záchranných sborů.

Zásady provádění zdiva s protipožární funkcí

Označení konstrukcí

Kriterium

Popis konstrukce

-R-
 
Nosnost – Při normovém požárním namáhání konstrukce musí splňovat kritérium nosnosti v minutách (číslo za R)
-EI-
 
Dělící funkce – Při normovém požárním namáhání konstrukce musí splňovat kritérium celistvosti a izolační funkci
-REI-
 
Nosnost a dělící funkce – Při normovém požárním namáhání konstrukce musí splňovat kritérium nosnosti a dělící funkce zdiva.
-REI-M-
 
Nosnost, dělící funkce a mechanická odolnost – Při normovém požárním namáhání konstrukce musí splňovat kritérium nosnosti, dělící funkce a mechanické odolnosti.
-EI-M-
 
Dělící funkce a mechanická odolnost – Při normovém požárním namáhání konstrukce musí splňovat kritérium dělící funkce a mechanické odolnosti.
Poznámky:
- Kritérium R je splněno, pokud funkce nosnosti zůstane zachována minimálně po dobu požadované požární odolnosti.
- Kritérium I je splněno, pokud průměrná teplota opačné strany zdiva (konstrukce) – (nevystavená požáru) nestoupne více než o 140 °C a současně nepřekročí teplotu 180 °C.
- Kritérium E je splněno, pokud konstrukcí v průběhu požáru neprostoupí plamen ani lehké plyny.
- Kritérium M je splněno, pokud konstrukce odolává rázům popsaným v EN 1363, část 2.
Požadavky na typ konstrukce jsou popsány v EN 1996-1-2.

Pohyby zdiva – dilatační spáry
     Nejdélší možné délky zdiva, kdy ještě fungují vazby zdiva a nedochází k její destrukci. Pokud je délka zdiva větší, je nutné ve zdivu vytvořit dilatační spáru. Dilatační spáry tvoříme také v místě napojení zděných příček a stropní konstrukce, sloupů skeletu, apod.. Šířku spáry a její výplně by měl stanovit projekt stavby.

Horizontální vzdálenosti (maximální) – délky zdiva lm (m)

Zdivo prováděné na lepidlo (QPOR, Prefabet, IFT, pórobeton...)
12 m
 
Calciumsilikátové zdivo
8 m
 
Kamenné zdivo z umělého kamene
6 m
 
Kamenné zdivo z přírodního kamene
12 m
 
Betonové tvárnicové zdivo (pouze hutněné)
6 m
 
Betonové tvárnicové zdivo (autoklávované)
6 m
 
Minimální výška dilatační spáry mezi nenosným zdivem (příčkou) a stropní konstrukcí – 1/200 rozpětí uložení stropní konstrukce.

Přesnost provádění zdiva
Veškeré zdící práce smí být prováděny s následujícími odchylkami:

Dovolené odchylky svislých konstrukcí

Dovolené odchylky pozice části konstrukce

Dovolené odchylky pro tloušťku zdiva

Dovolené odchylky pro rovinnost podkladní vrstvy před zděním

folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Zdivo z kamene

personRedakceremove_red_eye25bookmarkStavba

Lomový kámen Lomový kámen je svou podstatou kusové stavivo různé velikosti a tvaru. Je získáván z přírodních zdrojů – hornin, vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních, buď odstřelem nebo mechanickým rozpojováním na potřebnou velikost. Lomový kámen musí odolávat ..

Požadavky na konstrukce pro zateplování budov

personRedakceremove_red_eye29bookmarkStavba

Tepelně technické požadavky Ve vnitřních místnostech budov musí být zajištěny podmínky tepelné pohody, které určují nejen kvalitu bydlení, ale také pohodu k činnostem provázející náš život. Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Celkový tepelný odpor konstrukce je ..

Zdivo z pórobetonových tvárnic

personRedakceremove_red_eye25bookmarkStavba

Základními surovinami pro výrobu pórobetonových dílců jsou voda, písek a vápenec. Ke správnému provedení stavby – díla je zapotřebí se důkladně seznámit se statickými a architektonickými požadavky stavby. Projektová dokumentace musí stanovit následující stavebně – ..

Řešíme fasádu

personRedakceremove_red_eye37bookmarkExteriér

Opravili jste svoji chalupu či chatu a řešíte co s fasádou? Tak právě pro Vás budou následující řádky. Snad Vám ve Vašem rozhodnutí budou nápomocny. Každý ví, žefasáda utváří charakter domu, je výtvarným prvkem, ale také rovněž musí mít určité technické vlastnosti ..

Domácí sauna svépomocí

personMarián Krouželremove_red_eye39bookmarkDomov a bydlení

Co musí splňovat prostor, kde bude sauna stát? Podlaha pod saunou musí být rovná, odolná proti výrazným rozdílům teploty a snadno omyvatelná. Nášlapná vrstva podlahy před osazením sauny může být keramická dlažba ve spádu směrem ke dveřím, nebo speciální nátěr.Po obvodu ..

Zateplování domu I.

personSimona Chvátilováremove_red_eye36languagereceptarprimanapadu.cz

Zima se nezadržitelně blíží a tak je na čase, udělat si doma pořádné teplíčko. Proč zateplovatNezateplené zdivo má několik nevýhod. Chlad proniká přímo do zdiva kde uprostřed stěny leží rosný bod. Ztráta tepelné energie je vysoká a tepelný odpor minimální. Hrozí ..

Výstavba ze speciálních izolačních prefabrikátů

personSimona Chvátilováremove_red_eye38languagereceptarprimanapadu.cz

Představujeme speciální tepelné zdivo, které sestává z tvárnic (zdících bloků) s pozoruhodnou technologií. Jedná se o stavební prefabrikáty nové generace. Jsou vyrobeny z keramzitu a uvnitř mají „labyrint“ vyplněný polystyrénem. Právě díky uspořádání soustavy dutin, ..

Aku příklepový šroubovák Bosch GSB 18 VE-2Li za 12 127 Kč: A1-naradi.cz

personSimona Chvátilováremove_red_eye20languagereceptarprimanapadu.cz

Aku příklepový šroubovák Bosch GSB 18 VE-2LiGSB 18 VE-2Li výkonný masivní akumulátorový příklepový šroubovák Bosch pro střední až velké průměry šroubování a vrtání díky příklepovému mechanisku je vhodný i pro vrtání do zdiva. Má výborný přenos kroutícího ..

Kiwi

personSimona Chvátilováremove_red_eye53languagesvet-rostlin.cz

● Poměr samičích a samčích rostlin Pro spolehlivé opylení samičích rostlin se doporučuje 1 samčí na 6-8 samičích rostlin, nebo vzdálenost do 30 m. Není na škodu když na uvedené množství budou vysazeny 2 samčí rostliny. Pro vytvoření plodů je důležité, aby se samčí a ..

Přímočará pila poskytuje přesný řez. Není ale univerzální.

personRadka Eliáškováremove_red_eye53languagereceptarprimanapadu.cz

Přímočaré pily jsou stálicí ve všech truhlářských, tesařských a dalších dílnách. Díky vhodným plátkům s nimi můžete řezat dřevo, plasty i tenký plech. Svoje využití tak mají napříč všemi spektry práce. Přímočará pila se v dílně zkrátka neztratí ani v ..