Domov a bydlení keyboard_arrow_right Stavba keyboard_arrow_rightPožadavky na konstrukce pro zateplování ..

Obrázek příspěvku: Požadavky na konstrukce pro zateplování budov

Požadavky na konstrukce pro zateplování budov

personaccess_time30.duben 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye28 shlédnutí

Tepelně technické požadavky 

      Ve vnitřních místnostech budov musí být zajištěny podmínky tepelné pohody, které určují nejen kvalitu bydlení, ale také pohodu k činnostem provázející náš život.

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla
      Celkový tepelný odpor konstrukce je součet jednotlivých – dílčích tepelných odporů konstrukcí vrstev zdiva, střešní konstrukce, nebo jiných konstrukcí.

Tepelný odpor konstrukce se vypočítá dle vztahu: 

     R = ( d   /   lambda )         [ m2 K / W ]

kde:
     R                   je tepelný odpor konstrukce (čím je jeho hodnota vyšší, tím lépe vrstva izoluje) [ m2 K / W ] 
     lambda        je součinitel tepelné vodivosti [ W / m K ]
     d                    je tloušťka vrstvy počítané konstrukce [ m ]

Hodnoty (lambda) vybraných stavebních hmot a výrobků

Materiál


Objemová hmotnost v suchém stavu
[kg/m3]
.
Součinitel tepelné vodivosti Lambda
[ W / m * K ]
.
Zdivo z plných pálených cihel CPP290/140/65 1800 0,77 – 0,80
Zdivo z Cdm 2401500 0,6 – 0,79
Zdivo z CD INA-A, tl.: 365 mm 10000,34
Zdivo z CD INA-A, tl.: 240 mm 1000 0,36
Zdivo ztvárnic (například Keratherm P+D)700 - 900 0,15 – 0,32
Zdivo z voštinových cihel1300 0,6
Zdivo z CD IVA C1100 0,48 – 0,53
Zdivo ze škvárobetonových tvárnic tl.: 300 mm 900 - 1300 0,52 – 0,6
Zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong P2-400 4000,12
Zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500500 0,15
Zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong P3-550 5500,17
Zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong P4-600 6000,18
Zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong P6-7007000,23
Měkké dřevo (smrk, jedle, borovice, ..)
prostup tepla kolmo k vláknům
4000,18
Měkké dřevo (smrk, jedle, borovice, ..)
prostup tepla rovnoběžně s vlákny
4000,40
Tvrdé dřevo (dub, buk, javor, …)
prostup tepla kolmo k vláknům
600 - 750 0,22
Tvrdé dřevo (dub, buk, javor, …)
prostup tepla rovnoběžně s vlákny
600 – 7500,49
Dubové vlysy – podlahová krytina 600 0,18
Cementotřískové desky CETRIS1150 - 14500,350
Dřevovláknité desky2500,046
Lisované dřevovláknité desky4000,097
Lisované dřevovláknité desky8000,15
Korek1500,064
Dřevěné piliny200 0,120
Korková drť 450,040
Sklo stavební 26000,760
Desky z pěnového skla1800,069
Sláma2500,099
Vápenná omítka 16000,88
Vápennocementová omítka2000 0,99
Perlitová omítka2500,1
Perlitová omítka400 0,12
Tepelně izolační omítka Hasit Warmedammputz 850260 0,07
Malta cementová20001,16
Malta vápennocementová1850 0,97
Malta vápenná 16000,88
Malta Hasit – Leicht – Mauermortel 822 M 5 0,18
Beton prostý21001,23
Beton prostý 23001,36
Beton železový23001,43
Beton železový2500 1,74
Keramobeton1300 0,52
Keramobeton 15000,63
Keramobeton18000,89
Perlitový beton400 0,12
Perlitový beton 5000,14
Perlitový beton600 0,15
Agloporit beton 17001,11
Agloporit beton 1800 1,26
Škvárový beton12000,67
Škvárový beton 18000,9
Ekostyrenbeton200 0,057
Ekostyrenbeton350 0,086
Ekostyrenbeton5000,14
Ekostyrenbeton700 0,177
Ekostyrenbeton 9000,235
Cementový potěr20001,160
Pěnový polystyrén200,044
Extrudovaný polystyrén300,034
Polyuretan měkký350,043
Kamenná vlna400,038
Kamenná vlna60 0,049
Kamenná vlna95 0,049
Minerální vlna 600,091
Minerální vlna 950,090
Minerální vlna120 0,094
Skelná vata120 0,047
Sádrokarton7500,220
Sádrovláknitá deska5000,140
Kalciumsilikátové desky Promatect4500,083
Kalciumsilikátové desky Promatect500 0,090
Kalciumsilikátové desky Promatect8700,175
Bitumenové pásy – hydroizolace 1400 0,210
PE hydroizolační fólie14700,350
PVC hydroizolační fólie14000,160
Písek17500,950
Štěrk 16500,750
Škvára7500,270
Perlit expandovaný 150 0,110
Popílek 1000 0,350
Pískovec 18000,900
Pískovec2400 1,400
Vápenec 20001,200
Vápenec25001,400
Mramor 24003,000
Travertin 2500 2,900
Jílovitá břidlice2800 1,700
Žula2500 3,100
Žula 30004,000
Zemina 18001,400
Ocel 785050,000
Hliník2700 204,000
Měď 8800372,000
Mosaz8600102,000
Zinek7140 113,000
Tvrzená guma 12000,160
Guma měkčená 2300,059
Keramická dlažba2000 1,010
Podlahová krytina – koberec 160 0,065
Voda 0°C10000,550
Voda 20°C9980,600
Voda 100°C9580,680
Led9002,300
Sníh čerstvý 1000,050
Sníh ulehlý 5000,600
Vzduch – 20°C1,3950,022
Vzduch – 10°C 1,342 0,024
Vzduch 0°C1,293 0,024
Vzduch 10°C1,247 0,025
Vzduch 20°C 1,2050,026

Hodnoty potřebných tepelných odporů konstrukcí

KonstrukceTepelný odpor [  m2 K   /   W  ]
 [ 1 ]
požadovaná hodnota
[ 2 ]
doporučená hodnota
[ 3 ]
přípustná hodnota – rekonstrukce
Obvodová stěna 2,0 2,9 1,25
Plochá střecha3,04,351,9
Strop pod nevytápěným prostorem3,0 4,35 1,9
Strop nad průjezdem3,0 4,351,9
Šikmá střecha (do 45°)2,5 3,651,6
Strmá střecha2,0 2,91,25
Vnitřní stropy s rozdílem teplot Do 5°C0,250,40,2
-Do 10°C0,55 0,8 0,3
-Do 15°C 0,8 1,20,5
-Do 20°C 1,05 1,50,7
-Do 25°C 1,3 1,90,8
-Do 30°C 1,62,3 1,0
-Nad 30°C2,0 2,91,25
Zeď mezi místnostmi s rozdílem teplot Do 5°C0,150,20,1
-Do 10°C0,250,40,15
-Do 15°C0,4 0,60,25
-Do 20°C0,55 0,750,35
-Do 25°C 0,650,950,4
-Do 30°C0,81,150,5
-Nad 30°C1,0 1,45 0,65

 

Součinitel prostupu tepla 

      Součinitel prostupu tepla je veličina charakterizující tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Určíme jej dle vztahu:

                       1
U = -------------------------------
           ( 1 / le ) + R + ( 1 / li )

kde:
     U je součinitel prostupu tepla [ W / ( m2 * K) ]
     R je tepelný odpor konstrukce [ m2 K / W ]
     li je součinitel přestupu tepla v interiérové – teplejší části konstrukce
          li = 8 W / ( m2 * K)
     le je součinitel přestupu tepla v exteriérové – chladnější části konstrukce.
          le = 23 W / ( m2 * K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů:

Rozdí teplot
exteriér - interiér
Požadovaná hodnota U
[ W / ( m2 * K) ]
Do 10 °C7,1
Do 30 °C 3,2
Do 35 °C2,9

Hodnoty součinitelů prostupu tepla výplní stavebních otvorů – zasklení s dřevěným, nebo plastovým rámem:

Typ zaskleníU
[ W / ( m2 * K) ]
Jednoduché5,2
Dvojsklo2,9
Trojsklo2,1
Zdvojené2,8
Dvojité (dvě skla)2,7
Dvojité (sklo + dvojsklo)1,6

Hodnoty součinitelů prostupu tepla výplní stavebních otvorů – zasklení s kovovým rámem:

Typ zaskleníUg
[ W / ( m2 * K) ]
Jednoduché6,5
Dvojsklo4,5
Zdvojené3,8

Požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla výplní stavebních otvorů – dveří.

TypU
[ W / ( m2 * K) ]
Vchodové dveře bez zádveřírekonstrukce4,3
Vchodové dveře se zádveřímrekonstrukce5,5
Vchodové dveře bez zádveřínové3,0
Vchodové dveře se zádveřímnové4,0

Hygienické požadavky

      Základní hygienický požadavek splníme tehdy, když teplota vnitřního povrchu zateplené stěny je vyšší, než je teplota rosného bodu s bezpečnostní přirážkou. Takto zateplená konstrukce zůstává na vnitřním povrchu suchá a netvoří se na ni houby a plísně.

Stanovení minimálního tepelného odporu potřebného k zajištění hygienických požadavků konstrukce:

              ti - te
Rmin = ---------- * Ri - ( Ri + Re )
              ti - tip

kde:
     tip je teplota na vnitřním povrchu konstrukce [ °C ]

         tip >= Dts + ts [ °C ]
         Re = ( 1 / le ), Ri = ( 1 / li )

Stanovení Dts [ K ] 

Prostor Dts
Konstantní vytápění místnosti 0,2
Přerušované vytápění s poklesy teploty: Do 5°C0,5 – 1,0
Přerušované vytápění s poklesy teploty: Do 10°C 1,0 – 1,5

 

Stanovení teploty rosného bodu ts [°C]

teplota   /   vlhkost20%40%60% 80%90%
Vzduch 15°C6,91,57,311,613,4
18°C4,74,210,114,516,3
20°C3,26,012,016,418,3
22°C1,87,813,918,420,3
25°C0,510,516,721,323,2
      

Kritická povrchová teplota pro vznik plísní

Vlhkost [ % ]4050 60
Teplota [ °C ]    
10 0,13,25,8
154,77,910,6
209,312,615,4
2513,917,320,3

Tepelné mosty 
      Tepelnými mosty nazýváme místa, kde dochází vlivem změny geometrie (nároží, ostění, …) a vlivem konstrukčních změn (balkóny, atiky, …) ke zvětšení propustnosti tepla. Zvětšená propustnost tepla bývá často způsobená nutností prostupu kovových předmětů (ocelových vložek, kotev, …) skrze vrstvu konstrukce zdiva nebo zateplení. V těchto místech tak často dochází ke kondenzaci vodní páry a tím k narušení hygienických požadavků na konstrukci objektu.

Požadavky požární bezpečnosti zateplení konstrukcí 

      Základním požadavkem je zachování požární bezpečnosti stavby.
      V případě požáru konstrukce zateplení nesmí:
     - způsobit snížení únosnosti a stability konstrukce
     - šířit požár a zplodiny budovou
     - ohrožovat osoby při jejich evakuaci, například odkapáváním izolační hmoty.

Požadavky řešení zateplování budov z hlediska Požární ochrany 

      Ochrana evakuovaných osob:
     - Prostor pro komunikaci osob musí být zajištěn proti odkapávání izolantu buď umístěním nehořlavé stříšky nad komunikací, nebo náhradou za nehořlavý materiál. (například skelnou vatu)
     - Tento požadavek platí pro zateplení podhledů, lodžií, obvodových stěn nad vstupem do budovy, apod..

Druh stavební hmoty – izolantu v závislosti na výšce:
      V případě zateplení budovy s konstrukční výškou větší než 22,5 m, musí být zateplení nad touto hranicí provedeno výhradně z těžko hořlavých materiálů (C1). Při užití hmot se stupněm hořlavosti (B), musíme následně užít povrchovou úpravu s nulovým indexem šíření plamene.

Vzduchová mezera nekontaktního zateplovacího systému:
      Vzduchová mezera mezi izolantem a nosnou konstrukcí by měla být po 9-ti metrech výšky přerušena nehořlavou překážkou k zabránění vzniku komínového efektu při požáru. Zakládací profil – soklová lišta nesmí být z perforovaného profilu v případě užití k zateplení budovy s více jak dvěma podlažími.
      V případě užití měkkého dřeva jako zateplovacího systému, může být jeho výška maximálně 9 m.

 

folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Zdivo - obecně

personRedakceremove_red_eye30bookmarkStavba

Zděné konstrukce dělíme na: - nosné konstrukce (stěny, sloupy, pilíře) - nenosné konstrukce (příčky) Požadavky na nosné konstrukce zdiva Statická funkce Statická funkce je hlavní funkcí nosných stěn, sloupů a pilířů. Úkolem je přenášet zatížení z konstrukcí nad ..

Obecné zásady bezpečnosti práce v pozemním stavitelství

personRedakceremove_red_eye30bookmarkStavba

Pozemní stavitelstvíPoznámka: Tento text se opírá o předpis, který v současnosti neplatí! (viz nově: NV 591/2006 Sb.) - Avšak ho stále považuji za velmi dobrý. (v případě rozporu níže uvedeného textu s texty v kapitolách ____, platí texty v již zmíněných kapitolách). ..

Roubenky (roubené stavby, roubené domy)

personRedakceremove_red_eye37bookmarkPráce se dřevem

Stavění ze dřeva je staré jako lidstvo samo. Kromě kamene neznáme ve stavebnictví jiný materiál, který by byl tak dlouho používán a se kterým by mělo lidstvo tak bohaté zkušenosti. Pračlověk od počátků své existence začal používat dřevo, kmeny stromů, k stavbě ..

Větrání střech

personRedakceremove_red_eye22bookmarkStavba

Účelem větrání v systému střešního pláště je výměna vzduchu v prostoru pod střešní krytinou – mezi krytinou a stropní konstrukcí (např. zavěšený podhled), – mezi střešní krytinou a pojistnou hydroizolací, – mezi krytinou a tepelnou izolací, přičemž výměna ..

Zdivo z pórobetonových tvárnic

personRedakceremove_red_eye24bookmarkStavba

Základními surovinami pro výrobu pórobetonových dílců jsou voda, písek a vápenec. Ke správnému provedení stavby – díla je zapotřebí se důkladně seznámit se statickými a architektonickými požadavky stavby. Projektová dokumentace musí stanovit následující stavebně – ..

Výhody zateplení oken

personRadka Eliáškováremove_red_eye37languagereceptarprimanapadu.cz

Zateplování oken je velmi moderní činností, kterou se zabývá v současné době velké množství společností, jelikož poptávka je opravdu hodně velká. Zateplení oken realizují specializované společnosti, které mají svá sídla prakticky po celé České republice. Když bychom se ..

Zateplování domu I.

personSimona Chvátilováremove_red_eye36languagereceptarprimanapadu.cz

Zima se nezadržitelně blíží a tak je na čase, udělat si doma pořádné teplíčko. Proč zateplovatNezateplené zdivo má několik nevýhod. Chlad proniká přímo do zdiva kde uprostřed stěny leží rosný bod. Ztráta tepelné energie je vysoká a tepelný odpor minimální. Hrozí ..

Zateplování domu II.

personSimona Chvátilováremove_red_eye42languagereceptarprimanapadu.cz

Před začátkem prací je třeba zkontrolovat stávající podklad, který musí být čistý, suchý a nosný. Podklad nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 1 cm na délku 2 m. V případě větších nerovností je nutno podklad vyrovnat jádrovou omítkou, která musí „vyzrát“ podle ..

Stavba srubových domů

personSimona Chvátilováremove_red_eye41languagereceptarprimanapadu.cz

Vše začíná projektem, který Vám může vypracovat náš externí zkušený projektant v oboru srubových staveb, nebo nám ho můžete dodat vy. Na jeho základě vypracujeme kalkulaci a časový harmonogram práce. V případě dodávky pouze hrubé stavby na nejčastěji betonovou ..

Pěstování orchidejí, teplý skleník

personSimona Chvátilováremove_red_eye52languagereceptarprimanapadu.cz

Navazujeme na první příspěvek o pěstování v chladném skleníku nyní vstupem ze skleníku velmi teplého, tropického. Opět se jedná o pěstování sběratelské. Ukážeme vhodný sortiment rostlin, paletu tvarů a barev a charakterizujeme potřebné podmínky a materiály pro ..