Domov a bydlení keyboard_arrow_right Stavba keyboard_arrow_rightKontrola BOZP na stavbě

Obrázek příspěvku: Kontrola BOZP na stavbě

Kontrola BOZP na stavbě

personaccess_time01.květen 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye25 shlédnutí

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí

Kontrola způsobu zajištění a rozměrů technickou konstrukcí zda odpovídá povaze prováděných prací
     - únosnost konstrukce
     - možnost bezpečného průchodu
     - vhodnost přístupu na konstrukci v závislosti na četnosti užití
     - vhodnost vzhledem k výšce užití
     - doba trvání vzhledem k životnosti konstrukce
     - možnost evakuace v případě hrozícího nebezpečí
     - možnosti rizika pádu při pohybu na pracovních podlahách

Kontrola opatření v závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce
     - zajištění volných okrajů proti pádu
     - kontrola jejich stability vodorovně i svisle
     - kontrola přesahu žebříků a napojení na vodorovnou ochranu
     - kontrola výšky okopového plechu a výšky madla zábradlí
     - kontrola opatření zajištění osob v případě nutnosti odstranění části zábran
     - kontrola zpětného osazení zábrany po ukončení prací

Kontrola zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky
     - kontrola typu zvolených OOPP. musí odpovídat povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům, povětrnostní situaci, musí umožnit bezpečný pohyb a pod..
     - kontrola stavu při přebírce OOPP (návod k užití a doplnění průvodní dokumentace)
     - kontrola pravidelných prohlídek a zkoušek v souladu s průvodní dokumentaci
     - kontrola OOPP zaměstnancem. musí se přesvědčit před jejich užitím, že jsou kompletní, provozuschopné a v nezávadném stavu

Kontrola používání žebříků
     - kontrola možnosti použití jiných vhodnějších a bezpečnějších prostředků
     - kontrola orientace pracovníka při výstupu a sestupu vzhledem k žebříku
     - kontrola způsobu vynášení a snášení břemen včetně jejich hmotnosti
     - kontrola množství vystupujících a sestupujících osob po žebříku najednou (maximálně jedna osoba!)
     - kontrola přesahu žebříku přes výstupní plochu, pokud je určen k výstupu
     - kontrola sklonu žebříku
     - kontrola minimálního volného prostoru za příčlí
     - kontrola prostoru za patou žebříku
     - kontrola stability žebříku při jeho užívání
     - kontrola nemožnosti - zabránění podklouznutí
     - kontrola minimální bezpečné vzdálenosti pracovníka od horního konce žebříku při práci
     - kontrola zajištění pracovníka proti pádu při práci ve výšce nad 5 metrů na žebříku
     - kontrola stavu žebříku - prohlídka
     - kontrola skutečného stavu a statického výpočtu sbíjených žebříků

Kontrola zajištění materiálu a předmětů proti pádu
     - kontrola uložení a skladování materiálu a nářadí a pracovních pomůcek (sklouznutí, shození, apod..)
     - kontrola vhodnosti užití - uložení drobného materiálu
     - kontrola a zabezpečení před přetěžováním nosné konstrukce

Zajištění pod místem práce ve výšce a v blízkosti jejího okolí
     - kontrola zajištění prostoru pod pracovištěm s ohrožením pádu osob nebo předmětů
     - kontrola zajištění hrany pádu (zábradlí, apod..)
     - kontrola dozoru ohrožených prostor od volného okraje pracoviště (v závislosti na výšce prováděných prací a sklonu pracovní plochy)
     - kontrola způsobu zajištění ochrany při práci nad sebou

Práce na střeše
     - kontrola zajištění proti pádu přes volný okraj
     - kontrola zajištění proti sklouznutí po ploše se sklonem více jak 25°
     - kontrola zajištění proti propadnutí střešní konstrukci
     - kontrola užití OOPP při práci u střech se sklonem více jak 45°
     - kontrola zajištění propadnutí, pokud jsou latě krytiny dále od sebe než 25 cm a při možnosti prolomení krytiny
     - kontrola provádění oprav a staveb komínových těles z plošin při sklonu pracovní plochy - kryiny více jak 10°

Dočasné stavební konstrukce
     - kontrola užití dočasných stavebních konstrukcí v návaznosti na účel jejich užití - musí odpovídat průvodní dokumentaci
     - kontrola úplnosti a nezávadnosti dokumentace, pokud ta není - musí být zajištěna dodávka dokumentace prostředníctvím odborně způsobilé osoby
     - kontrola shody montáže s návodem montáže
     - kontrola bezpečného založení dočasné konstrukce
     - kontrola stavu dočasné stavební konstrukce vzhledem k práci ve výškách
     - kontrola náležitého předání odborně způsobilou osobou - odpovědnou za montáž a převzetí do užíváni
     - kontrola označení konstrukce bezpečnostními značkami
     - kontrola stavu sbíjených dřevěných žebříků (postranice musí odpovídat doloženému statickému výpočtu)

Shazování předmětů a materiálů
     - kontrola zabezpečení vstupu osob do ohroženého prostoru
     - kontrola zajištění rozstřiku a odrazu materiálu po dopadu
     - kontrola opatření k omezení nebo zamezení prašnosti, hluku a ostatních nežádoucích účinků
     Poznámka: nelze shazovat předměty bez možnosti určení místa dopadu (lehké desky, ...) a pokud mohou pracovníka strhnout sebou (zaháčení za oblečení, ...)

Přerušení práce ve výškách
     - kontrola přerušení prací pokud je bouře, déšť, sněží nebo se tvoří námraza, při větru silnějším než 8 m/s na zavěšených plošinách, žebřících nad 5 m, pojízdných lešeních, při závěsu na laně. Kontrola přerušení prací při rychlosti větru 11 m/s v ostatních případech.
     - kontrola přerušení prací při viditelnosti menší než 30 m
     - kontrola přerušení prací v exteriérech, pokud teplota okolí klesne pod -10°C

Krátkodobé práce ve výškách
     - kontrola užití OOPP

Školení zaměstnanců
     - kontrola provedení školení pro práci ve výškách nad 1,5 m
     - kontrola provedení školení pro práci na žebřících vyšších než 5 m
     - kontrola školení - způsobilosti pro montáž a demontáž lešení

folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Pár vtipů ze stavebnictví

personMarián Krouželremove_red_eye32bookmarkStavba

Jak přežít řemeslníky - aneb co říkají a co se tím myslí...- Kde se dá připojit k elektřině? (že by vrtačku?) - > Rádi bychom si uvařili kafe.- Já jsem na to zapomněl! - > Firma je zkušená a kvalitní, proto si odjede pro zapomenuté, ale návrat již nečekejte. Jedou pracovat ..

Zápis o předání a převzetí staveniště

personRedakceremove_red_eye26bookmarkStavba

Objednatel: Název společnosti IČO: DIČ: Sídlo společnosti: Zastoupen: funkce: Dále jen předávající Zhotovitel: Název společnosti IČO: DIČ: Sídlo společnosti: Zastoupen: funkce: Dále jen přebírající Stavba: - Název stavby dle schválené projektové dokumentace - ..

Obecné zásady bezpečnosti práce v pozemním stavitelství

personRedakceremove_red_eye29bookmarkStavba

Pozemní stavitelstvíPoznámka: Tento text se opírá o předpis, který v současnosti neplatí! (viz nově: NV 591/2006 Sb.) - Avšak ho stále považuji za velmi dobrý. (v případě rozporu níže uvedeného textu s texty v kapitolách ____, platí texty v již zmíněných kapitolách). ..

Zdivo z cihelných bloků – tvárnic

personRedakceremove_red_eye24bookmarkStavba

V současnosti je jedno z nejuživanějších systémů zdění Základní charakteristiky tvárnicového zdiva: - jednotlivé tvárnice mají systém vzduchových mezer – dutin uzpůsoben tak, aby byla „ces-ta tepla“ co nejdelší. Zvětšuje se tak její tepelný odpor, - vlastní hmota ..

Zdivo z pórobetonových tvárnic

personRedakceremove_red_eye24bookmarkStavba

Základními surovinami pro výrobu pórobetonových dílců jsou voda, písek a vápenec. Ke správnému provedení stavby – díla je zapotřebí se důkladně seznámit se statickými a architektonickými požadavky stavby. Projektová dokumentace musí stanovit následující stavebně – ..

Odzimování bazénů

personSimona Chvátilováremove_red_eye36languagereceptarprimanapadu.cz

Vše závisí na tom, jak jsme se o bazén starali a správně jej zazimovali. Kontrola mechanických součástíZačneme kontrolou všech mechanických součástí, výstupů z bazénu a trubek. Pokud jsme použili zazimovací plachtu, odstraníme ji, řádně vyčistíme, necháme vyschnout a ..

Jak opravit střechu domu?

personSimona Chvátilováremove_red_eye54languagereceptarprimanapadu.cz

Pokud stavíme nový dům, není stavba střechy pro nás zas tak velký problém, protože máme projekt, který většinou zpracovává i střechu, a to nejen materiálově, ale i finančně.Výměna střechyProblém většinou nastává při výměně střechy. Tehdy se můžeme dostat do ..

Co je všechno potřeba k vybudování krbu?

personSimona Chvátilováremove_red_eye39languagereceptarprimanapadu.cz

Pokud již máme dům hotový, musíme počítat s tím, že ho trošku rozbouráme. Musíme vytvořit přívod vzduchu, odvod plynů do komína a rozvést trubky, které budou do jednotlivých pokojů našeho domu přivádět teplo. To je práce pro zedníky, ti ale musí například vědět, že ..

Jak se staví krb

personSimona Chvátilováremove_red_eye36languagereceptarprimanapadu.cz

Co je všechno potřeba k vybudování krbu? Pokud již máme dům hotový, musíme počítat s tím, že ho trošku rozbouráme. Musíme vytvořit přívod vzduchu, odvod plynů do komína a rozvést trubky, které budou do jednotlivých pokojů našeho domu přivádět teplo. To je práce pro ..

Výstavba ze speciálních izolačních prefabrikátů

personSimona Chvátilováremove_red_eye37languagereceptarprimanapadu.cz

Představujeme speciální tepelné zdivo, které sestává z tvárnic (zdících bloků) s pozoruhodnou technologií. Jedná se o stavební prefabrikáty nové generace. Jsou vyrobeny z keramzitu a uvnitř mají „labyrint“ vyplněný polystyrénem. Právě díky uspořádání soustavy dutin, ..