Domov a bydlení keyboard_arrow_right Stavba keyboard_arrow_rightKamenivo pro stavební účely

Obrázek příspěvku: Kamenivo pro stavební účely

Kamenivo pro stavební účely

personaccess_time30.duben 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye26 shlédnutí

Kamenivo, jako nejstarší materiál, je anorganická, zrnitá surovina, přírodního nebo umělého původu do velikosti zrna 125 mm. Ve stavebnictví se tato surovina využívá k výrobě stavebního a dekoračního kamene, betonu, pro silniční a železniční účely atd.

Přírodní stavební kamenivo
Přírodní stavební kamenivo těžíme v přírodních ložiscích rozpojováním pevných (skalních) a poloskalních vyvřelých hornin, z naplavenin a horských sutí.

Stavební kamenivo dělíme podle objemové hmotnosti na:
- hutní kamenivo s objemovou hmotností nad 1800 kg/m3
- pórovité kamenivo s objemovou hmotností pod 1800 kg/m3

Podle způsobu vzniku zrn dělíme kamenivo na:

tabulka

Těžené kamenivo.
Těžené kamenivo můžeme získávat těžením z přírodních zdrojů:
- z naplavenin v řečištích a terasách řek mechanickým nabíráním rýpadla nebo kopáním. Tomuto kamenivu říkáme říční kamenivo a z hlediska jakosti bývá často znečištěno jemnými jílovitými částicemi a organickými zbytky. Z hlediska tvaru jsou vhodné do betonových směsí. (Zaoblené tvary zrn mají menší plochu, než předrcené kamenivo).
- ze sutí v horských oblastech. Toto kamenivo vzniká často zřícením a následným rozrušením původních sklaních bloků.
Předrcené těžené kamenivo
V případě předcení původních větších zrn na menší říkáme, že kamenivo je předcené, pokud předrcená zrna tvoří 40 – 80% celkové hmotnosti původní hmotnosti kameniva.
Drcením dosáhneme požadované velikosti kameniva a jednotlivá předcená zrna se vyznačují lomovou - ostrohrannou a části původní – zaoblenou.

Drcené kamenivo
Drcené kamenivo je takové, které má maximálně 20% původních nedrcených zrn vztažených k celkové hmotnosti kameniva.
Zrna jsou ostrohranná s lomovým povrchem. V případě užití v betonové směsi se vyznačují větší spotřebou cementu vlivem větší plochy jednotlivých zrn.

Dělení kameniva dle velikosti zrn

tabulka
.
Stavební kámen
Stavební kámen je kámen se zrnem nad 125 mm a jeho využití ve stavebnictví může být po kamenické úpravě jako:
- dlažební kostky, obrubníky, haklíky, kostky apod.
- obkladové desky, zábradlí, schodišťové stupně
- dekorativní kámen, náhrobní desky, sochy apod.

Stavební kámen se získává rozpojováním hornin:
- ručně na výrobu surových bloků pomocí vrtaček, dlát
- trhacími pracemi, ......, clonové odstřely apod

folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Vlastnosti kameniva

personRedakceremove_red_eye25bookmarkStavba

Kamenivo může být užito jako:- nosná konstrukce beton - plnivo- stavební konstrukce - násypy, drenáže atd. Kamenivo jako plnivo do betonuKamenivo tvoří v betonové konstrukci nosnou část, která je spojována cementovou kaší. Výsledná konstrukce musí být kompaktní a pevná.Popis ..

Zkoušení kameniva

personRedakceremove_red_eye26bookmarkStavba

Protože vlastnosti kameniva přímo a ve velké míře ovlivňuje výsledné vlastnosti betonové konstrukce, provádíme před zahájením výroby betonové směsi, nebo před jeho těžením průkazní zkoušky, kterými zjišťujeme vlastnosti kameniva. Stanovení objemové hmotnosti ..

Obecné zásady bezpečnosti práce v pozemním stavitelství

personRedakceremove_red_eye31bookmarkStavba

Pozemní stavitelstvíPoznámka: Tento text se opírá o předpis, který v současnosti neplatí! (viz nově: NV 591/2006 Sb.) - Avšak ho stále považuji za velmi dobrý. (v případě rozporu níže uvedeného textu s texty v kapitolách ____, platí texty v již zmíněných kapitolách). ..

Zdivo z pórobetonových tvárnic

personRedakceremove_red_eye27bookmarkStavba

Základními surovinami pro výrobu pórobetonových dílců jsou voda, písek a vápenec. Ke správnému provedení stavby – díla je zapotřebí se důkladně seznámit se statickými a architektonickými požadavky stavby. Projektová dokumentace musí stanovit následující stavebně – ..

Rekonstruujeme střechu

personRedakceremove_red_eye48bookmarkExteriér

Je řada chalupářů, kteří se chystají na rekonstrukci nebo velkou opravu střechy svého objektu. Je několik častých důvodů, které vedou k úvaze o rekonstrukci, či zásadní opravě střechy. Mezi tyto důvody patří fakt, že střecha již neplní svou funkci, vznikla potřeba bydlet ..

Stavební pozemek - co dělat před nákupem.

personSimona Chvátilováremove_red_eye46languagereceptarprimanapadu.cz

Nákupu parcely bychom měli věnovat značnou pozornost, jedná se totiž o zásadní rozhodnutí. Vždy bychom si měli obstarat co možná nejvíce pokladů a informací. Základními kritérii výběru jsou: makrolokalita, mikrolokalita, napojení na inženýrské sítě a komunikace, tvar ..

Bydlení na úvěr: Než do toho kopnete

personRadka Eliáškováremove_red_eye52languagejaktoudelam.cz

V určité životní fázi snad každého normálního člověka přestane bavit bydlet s rodiči a zatouží přesunout se někam, kde definitivně přestane být považován za dítě. Asi nejčastěji se začnete pídit po nabídkách realitek, případně pojmete odvážnou myšlenku, že si ..

Lehký stavební materiál – pórobeton.

personSimona Chvátilováremove_red_eye84languagereceptarprimanapadu.cz

S výrobou pórobetonu se začalo v bývalém Československu před více než 40 lety. Německu je pórobetonový nábytek v současnosti velkým hitem. I u nás je pórobeton to stále žádaný stavební materiál, protože nachází široké uplatnění při stavbách všeho druhu, od rodinných ..

Trávník v létě

personRadka Eliáškováremove_red_eye41languagereceptarprimanapadu.cz

Čím zavlažovat trávníky? Nejjednodušší systém, avšak velmi náročný na čas a kontrolu je systém přenosný - hadicemi od zdroje vody. Takto můžeme zalévat ručně pomocí trysky, nebo pomocí různých typů postřikovačů, které rozstřikují vodu kruhově nebo rovnoběžně. ..

Jak vyčistit notebook

personSimona Chvátilováremove_red_eye57languagejaktoudelam.cz

Na počítač bylo nainstalováno a z něj odinstalováno už tolik programů, že došlo k přehlcení a pomotání takzvaných registrů. Ty obstarávají chod samotných windows i jednotlivých programů a jejich dobrý stav je důležitý pro stabilní a svižný chod počítače.Disk ..