Zahrada keyboard_arrow_right Zahrada keyboard_arrow_rightKácení stromů - zákonné požadavky

Obrázek příspěvku: Kácení stromů - zákonné požadavky

Kácení stromů - zákonné požadavky

personaccess_time16.květen 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye11 shlédnutí

Kácení stromu, dokonce na vlastním pozemku podléhá určitým zákonům a pravidlům. V následujícím článku jsou shrnuty některé zákonné požadavky, které nám mohou pomoci vyhnout se zbytečné pokutě.

Snad každý z nás se někdy setkal s problémem, souvisejícím s nutností pokácet jeden nebo více stromů na svém pozemku. Většina lidí se stále domnívá, že toto rozhodnutí je pouze jejich věcí a na svém území si mohou dělat co chtějí, pravda je ale někde jinde.

Nepovolené nebo neohlášené kácení nás může přijít až na 50 000 korun – pokud se jedná o fyzické osoby a až půl milionu v případě osob právnických. K uvedené sankci může být navíc uloženo odstranění škodlivých následků. Celou tuto problematiku řeší zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který lze bez problémů dohledat například na internetu. Tento zákon má za účel ochranu rostlin a živočichů, celého ekosystému, krajiny a tím celého životního prostředí.

V jedné z částí zákona se mimo jiného uvádí, že ke kácení dřevin není nutné povolení orgánu ochrany přírody, pokud k němu došlo z pěstebních důvodů (myšlena je tím obnova porostů), zdravotních nebo při oprávnění podle zvláštních předpisů. Takovéto kácení je nutno pouze oznámit orgánům ochrany životního prostředí, a to nejméně 15 dnů předem, aby bylo možno kácení případně zabránit.

Povolení také není nutné při kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí danou předpisem Ministerstva životního prostředí ČR. Tyto rozměry jsou stanoveny níže v článku. Dále není potřeba povolení ke kácení dřevin, je-li jejich stavem bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Myšlen je zde špatný stav, jako nebezpečné praskliny, nalomení, poškození kořenů apod. V tomto případě se oznámení vykoná dodatečně do 15 dnů po kácení.

Jeden z paragrafů upřesňuje a vymezuje případnou náhradní výsadbu, kterou může orgán ochrany přírody uložit žadateli o kácení. V případě, že kácíme dřevinu například z důvodu výstavby a máme patřičné povolení orgánů ochrany přírody a náhradní výsadba nebyla uložena, jsme povinni zaplatit odvod do rozpočtu obce. Tyto peníze budou následně použity na rozvoj životního prostředí. Toto je velmi častý případ při stavbě nových domů a různých přístavků. Pokud výsadbu provedeme, tak se nás odvod zpravidla netýká. Pro úplnost ještě uvádím, že pokud dojde ke kácení protiprávně, je hříšník povinen zaplatit stanoveno sankci, tato jde do Státního fondu životního prostředí ČR.

Další praktickou radou může být následující; pokud dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, za předpokladu, že tyto dřeviny nejsou významným krajinným prvkem, povolení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a pro souvislé keřové porosty do celkového plochy 40m2. Jestliže daná dřevina této míry dosáhne nebo ji překročí, musíme již podat žádost orgánu ochrany přírody, zpravidla na obecním úřadě. Tuto povinnost má vlastník pozemku nebo nájemce za souhlasu vlastníka.

Vyplníme tak předčištěnou žádost, která obsahuje jméno a adresu žadatele, doložení vlastnického práva (popř. nájemního vztahu), specifikaci dřevin (druh, velikost, počet, situační nákres) a udáme obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Žádost je také nutno zdůvodnit.

folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Požadavky na zajištění staveniště – Příloha č.:1 k Nařízení vládyč. 591/2006 Sb.

personRedakceremove_red_eye25bookmarkStavba

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásed: - Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při ..

Požadavky na konstrukce pro zateplování budov

personRedakceremove_red_eye28bookmarkStavba

Tepelně technické požadavky Ve vnitřních místnostech budov musí být zajištěny podmínky tepelné pohody, které určují nejen kvalitu bydlení, ale také pohodu k činnostem provázející náš život. Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Celkový tepelný odpor konstrukce je ..

Sekyry

personRedakceremove_red_eye31bookmarkZahradní stroje a nářadí

Každý chatař a chalupář potřebuje sekeru. Prostě naštípat dřevo do krbu, kamen, na ohniště nebo při stavebních tesařských pracích. Jenže jaká sekera je nejlepší na různé druhy prací? To se Vám právě teď budeme snažit poradit. Existuje celá řada druhů seker např. ..

Obecné zásady bezpečnosti práce v pozemním stavitelství

personRedakceremove_red_eye29bookmarkStavba

Pozemní stavitelstvíPoznámka: Tento text se opírá o předpis, který v současnosti neplatí! (viz nově: NV 591/2006 Sb.) - Avšak ho stále považuji za velmi dobrý. (v případě rozporu níže uvedeného textu s texty v kapitolách ____, platí texty v již zmíněných kapitolách). ..

Hnojení ovocných dřevin

personRedakceremove_red_eye40bookmarkHnojiva

Obecně lze hnojiva rozdělit na organická a průmyslová. Organickými hnojivy dodáváme půdě sílu a průmyslová hnojiva zajišťují, že bude mít půda dostatek živin. U ovocných stromů jsou základy a pravidla hnojení o něco rozdílné. Jednak je nutné vybrat správný typ hnojiva, ..

Ošetření velmi starého stromu

personSimona Chvátilováremove_red_eye57languagereceptarprimanapadu.cz

Na příkladu starého habru ukážeme ošetření letitého stromu, které má zlepšit jeho zdravotní stav a prodloužit životnost. Současně použité metody nebrání přirozené vlastní regeneraci stromu. Habr v Pacově patří mezi několik málo letitých stromů u nás, který nemá ..

Výchovný řez stromů

personSimona Chvátilováremove_red_eye75languagereceptarprimanapadu.cz

Nejčastější chyby při řezu ve vegetačním klidu. Teď se zaměříme na řez mladých stromů. Provádíme zde tzv. výchovný řez, který má založit správnou korunu stromu. Na stromku v exteriéru si ukážeme, jaké druhy větví na stromku máme, jaký je jejich úkol do budoucnosti, ..

ZAZIMOVÁNÍ ZAHRADY

personSimona Chvátilováremove_red_eye46languagereceptarprimanapadu.cz

Typické podzimní počasí už dorazilo, proto je na čase připravit naši zahradu k zimnímu spánku. Je stále čas udělat věci, které jsme doposud nestihli, a to před tím, než přijdou první mrazy. Říká se, že nejvhodnější čas k zazimování bývá říjen, ale ani v listopadu ..

Kiwi

personSimona Chvátilováremove_red_eye52languagesvet-rostlin.cz

● Poměr samičích a samčích rostlin Pro spolehlivé opylení samičích rostlin se doporučuje 1 samčí na 6-8 samičích rostlin, nebo vzdálenost do 30 m. Není na škodu když na uvedené množství budou vysazeny 2 samčí rostliny. Pro vytvoření plodů je důležité, aby se samčí a ..

SÁZENÍ JEHLIČNANŮ

personSimona Chvátilováremove_red_eye51languagesvet-rostlin.cz

Jehličnany se stávají rok od roku neodmyslitelnou součástí okrasných zahrad, ale i jiných prostranství, která jsou skvělým místem pro odreagování a kde každý z nás nachází klid pro odpočinek a relaxování. Jehličnaté stromy dodávají zahradám obrovské kouzlo a je ..