Výsledky vyhledávání v sekci Zahrada na dotaz uložit

Údržba,očista a uložení nářadí a přístrojů na zimu

access_time16.duben 2020personRedakce

Každý správný chalupář a chatař se o své nářadí a přístroje, často používá při své práci, také řádně stará aby mu vydržely co nejdelší dobu.Proto je důležité se jim věnovat zejména na podzim,kdy většinou již končí řada prací a chalupa a chata se zpravidla zazimovávají. Ruční nářadí je potřeba vždy řádně očistit, pily, kosy, srpy a nože přebrousit a uložit do sucha, případně ostří nebo celé části naolejovat, aby nerezly. Je třeba je uložit na suché místo. Nože motorových nebo elektrických sekaček a křovinořezů je vhodné vyndat, očistit a nabrousit. Násady všech kusů nářadí je vhodné prohlédnout, vyspravit poškození, případně vyměnit celé a také rovněž uložit na vhodné místo.Různé kbelíky, sázecí košíky a bedýnky bychom rovněž měli uklidit čisté, bez zbytků trav a hlíny. Vozíky na nářadí i kolečka, rovněž očistíme,případně natřeme a naolejujeme a uklidíme tak, aby na ně nepršelo , nesněžilo a také aby nelákaly nenechavce ke krádeži.Sekačka se v žádném případě nesmí uložit v tomto stavu v jaké je. Je nutné ji mechanicky dobře očistit,umýt a pečlivě osušit/případně poškozené části nastříkat barvou/. Nejlepší je ostříkat ji tlakovou vodou. Musíme však dát pozor, aby se voda nedostala do čističe vzduchu, do elektrické instalace a do ložisek. Do vody můžeme přidat i saponát. Při odstavení stroje na zimu zkontrolujeme i filtr. Jeho kryt předem očistíme, aby do filtru nenapadal další prach. Nečistoty z filtru lze v omezené míře odstranit vysavačem. Filtry se ve stanovených termínech buď vyměňují nebo vymyjí (respektujte instrukce prodejců). Několik sezon používaná zapalovací svíčka se od nové znatelně liší. Pokud jsou však karburátor i zapalování správně seřízeny, vydrží svíčka několik let. Jestliže je zaolejovaná, pracuje motor zřejmě v nevhodném režimu a je špatně seřízený karburátor protože dodává do válce příliš bohatou směs. Jestliže je filtr silně znečistěný, pak jej vyměníme, neboť nečistoty by nadměrně omezovaly průtok vzduchu a motor by pracoval podobně, jako by měl příliš bohatou směs. V případě, že jsme nespotřebovali celou nádrž, je nutno benzin odčerpat /hadičkou / nebo vylít. U většiny sekaček je možno nakloněním na bok nádrž dokonale vyprázdnit. Pod sekačku vsuneme vhodnou misku např. (hluboký "plech" z trouby). Po provedení všech údržbářských prací je třeba uložit sekačku i další el. či motorové přístroje na bezprašné suché místo. Sekačku skladujeme v normální poloze. To znamená, že ji nevěšíme ani nenaklápíme. Sekačky se spouštěcím akumulátorem musí být chráněny před mrazem. Při zazimování sekačky bychom měli vyšroubovat zapalovací svíčku a otvorem kápnout do válce trochu oleje. Motor bychom měli protočit naprázdno, aby se olej dostal na všechna místa na stěnách válce. Rozmělněné kousky trávy, která ulpívá na vnitřních plochách sekaček a křovinořezů, je nutné odstranit. Vhodným nástrojem je houbička na nádobí, můžeme použít tvrdší kartáč a vodu se saponátem. Žebra válce motoru je rovněž nutno důkladně očistit technickým benzinem. U řetězové pily, vyčistíme místa,kde se hromadí zbytky pilin, vyjmeme řetěz a odvezeme jej k nabroušení. Odborníci také radí, aby řetěz, pokud broušení nepotřebuje, byl přes zimu uložen do oleje nebo petroleje. Petrolej uvolní ztuhlý olej smíšený s jemnými pilinami a usnadní tak provoz pily. Při uložení pily, jejíž řetěz byl mazán např."bioolejem" bez aditiv zejména v nevytopené místnosti olej ztuhne natolik, že po nastartování pily bude odstředivá spojka prokluzovat a pilový řetěz se vůbec nerozpohybuje. Pokud jsme vše takto pečlivě provedli a nářadí a přístroje na zimu uložili, budeme na jaře spokojeni a nářadí i přístroje budou pěkné a funkční.

folder_openPřiřazené štítky

Kácení stromů - zákonné požadavky

access_time16.květen 2020personRedakce

Kácení stromu, dokonce na vlastním pozemku podléhá určitým zákonům a pravidlům. V následujícím článku jsou shrnuty některé zákonné požadavky, které nám mohou pomoci vyhnout se zbytečné pokutě.Snad každý z nás se někdy setkal s problémem, souvisejícím s nutností pokácet jeden nebo více stromů na svém pozemku. Většina lidí se stále domnívá, že toto rozhodnutí je pouze jejich věcí a na svém území si mohou dělat co chtějí, pravda je ale někde jinde.Nepovolené nebo neohlášené kácení nás může přijít až na 50 000 korun – pokud se jedná o fyzické osoby a až půl milionu v případě osob právnických. K uvedené sankci může být navíc uloženo odstranění škodlivých následků. Celou tuto problematiku řeší zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který lze bez problémů dohledat například na internetu. Tento zákon má za účel ochranu rostlin a živočichů, celého ekosystému, krajiny a tím celého životního prostředí. V jedné z částí zákona se mimo jiného uvádí, že ke kácení dřevin není nutné povolení orgánu ochrany přírody, pokud k němu došlo z pěstebních důvodů (myšlena je tím obnova porostů), zdravotních nebo při oprávnění podle zvláštních předpisů. Takovéto kácení je nutno pouze oznámit orgánům ochrany životního prostředí, a to nejméně 15 dnů předem, aby bylo možno kácení případně zabránit.Povolení také není nutné při kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí danou předpisem Ministerstva životního prostředí ČR. Tyto rozměry jsou stanoveny níže v článku. Dále není potřeba povolení ke kácení dřevin, je-li jejich stavem bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Myšlen je zde špatný stav, jako nebezpečné praskliny, nalomení, poškození kořenů apod. V tomto případě se oznámení vykoná dodatečně do 15 dnů po kácení.Jeden z paragrafů upřesňuje a vymezuje případnou náhradní výsadbu, kterou může orgán ochrany přírody uložit žadateli o kácení. V případě, že kácíme dřevinu například z důvodu výstavby a máme patřičné povolení orgánů ochrany přírody a náhradní výsadba nebyla uložena, jsme povinni zaplatit odvod do rozpočtu obce. Tyto peníze budou následně použity na rozvoj životního prostředí. Toto je velmi častý případ při stavbě nových domů a různých přístavků. Pokud výsadbu provedeme, tak se nás odvod zpravidla netýká. Pro úplnost ještě uvádím, že pokud dojde ke kácení protiprávně, je hříšník povinen zaplatit stanoveno sankci, tato jde do Státního fondu životního prostředí ČR.Další praktickou radou může být následující; pokud dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, za předpokladu, že tyto dřeviny nejsou významným krajinným prvkem, povolení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a pro souvislé keřové porosty do celkového plochy 40m2. Jestliže daná dřevina této míry dosáhne nebo ji překročí, musíme již podat žádost orgánu ochrany přírody, zpravidla na obecním úřadě. Tuto povinnost má vlastník pozemku nebo nájemce za souhlasu vlastníka. Vyplníme tak předčištěnou žádost, která obsahuje jméno a adresu žadatele, doložení vlastnického práva (popř. nájemního vztahu), specifikaci dřevin (druh, velikost, počet, situační nákres) a udáme obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Žádost je také nutno zdůvodnit.

folder_openPřiřazené štítky

Netradiční dřeviny našich zahrad - Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)

access_time17.květen 2020personRedakce

V krajích, kde je domovem vinná réva, se můžete setkat se vzácnou a netradiční ovocnou dřevinou. Jmenuje se jeřáb oskeruše (někdy též oskoruše)(Sorbus domestica).V Evropě domaJeřáb oskeruše roste ve střední a jižní Evropě, zasahuje až k Černému moři a do Malé Asie. Ojediněle se vyskytuje také na severu Afriky. U nás se s ním jako se solitérou můžete setkat na Zlínsku. V České republice byl tento strom vzácný již před dvěma sty lety. Daleko častěji se ale pěstuje na sousedním Slovensku. Vysoký a dlouhověký Jeřáb oskeruše patří mezi vysoké a dlouhověké druhy stromů. Je-li vysazen osamoceně, dorůstá výšky okolo 15 metrů, v lesním porostu však dosahuje výšky až 30 metrů. V lese se dožívá okolo 140 let, volně stojící více než 200 let, ve výjimečných případech i 400 let. Tvarem své koruny i kůrou se jeřáb oskeruše podobá hrušni. Listy pro změnu napodobuje jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Při rozvíjení jsou bílé chlupaté, později olysají. Na rozdíl od jeřábu ptačího jsou o něco méně zašpičatělé, šedozeleně zbarvené a pupeny jsou lysé a lepkavé. Teplo a humózní půdaJeřáb oskeruše patří mezi náročné druhy dřevin. Roste v teplejších oblastech a vyžaduje humózní půdu na vápencovém podkladu. Je celkem odolný proti nízkým zimním teplotám. Květy jsou citlivé na pozdní jarní mrazíky. Plody jsou často napadány houbovými chorobami, především strupovitostí. Strom není třeba, po základním výchovném řezu, příliš prořezávat. Provádí se jen průklest. Bílé květyOskeruše kvete v květnu bílými květenstvími, širokými 6-10 cm. Plody připomínají malá jablíčka nebo hruštičky žlutozelené, ale v některých případech i žlutooranžové až hnědozelené barvy. Na povrchu jsou tyto plody pokryty početnými rezavě hnědými tečkami. Sklízejí se od poloviny září do listopadu, kdy postupně opadávají. Dají se i česat. V takovém případě je ale třeba je na několik dní uložit a nechat dozrát. Samé vitamínySladké a chutné plody jeřábu oskeruše obsahují velké množství vitamínů, především B2, provitamin A, vitamin C, ale také minerálů. Mezi ty patří vápník, fosfor, hořčík, draslík, bór a železo. Obsaženy jsou zde i organické kyseliny, cukry, bílkoviny, pektiny, vláknina a tanin. Plody byly od nepaměti využívány v lidovém léčitelství, kde se usušené a rozemleté užívaly při žaludečních potížích. Široké využití mají i v potravinářství. Suší se, připravují se z nich marmelády, ovocné šťávy a vína. Na Moravě a Slovensku patří mezi tradiční úpravy plodů oskerušová pálenka, která je považována za náš nejvzácnější ovocný destilát.

folder_openPřiřazené štítky

Výsledky vyhledávání v sekci Domov a bydlení na dotaz uložit

Plán nakládání s odpady

access_time01.květen 2020personRedakce

Cílem plánu je stanovit souhrn zásad a pravidel pro nakládání s odpady a stanovení jejich identifikace v jednotlivých etapách realizace stavby. Plán odpadového hospodářství na stavbě bude dle konkrétních dílčích podmínek postupně doplňován a upřesňován. Po ukončení každé etapy stavby proběhne porovnání tohoto plánu se skutečným stavem, či potřebou.     Plán navrhuje způsob a umístění shromažďování odpadů vzniklých na stavbě a stanovuje postup při jeho nakládání, zneškodňování a evidence. Plán se vztahuje ke všem vzniklým odpadům všech dodavatelů a poddodavatelů díla, pokud se smluvní partneři v rámci oboustranně schválené smlouvy nedohodli jinak.Pojmy, definice, zkratky     Odpad – odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.: 1 zákona o odpadech.     Nakládání s odpady – je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava. Dále úprava, skladování, využívání a odstraňování. V období realizace stavebního díla bude v prostoru zařízení staveniště vyčleněna plocha pro shromažďování tříděného odpadu.     Nebezpečný odpad – je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů, popřípadě jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu, nebo více nebezpečných vlastností. Viz. Příloha č.: 2 zákona o odpadech.     Shromažďování odpadů – je krátkodobé soustředění (shromažďování) jednotlivých odpadů v místě jejich vzniku před jejich dalším nakládáním.     Shromaždiště odpadu – je vyčleněna plocha, nebo shromaždovací nádoba, ve které se provádí shromažďování odpadů.     Skladování odpadů – je umístění odpadů ve shromažďovacích nádobách po přechodnou dobu před odebráním odpadu oprávněnou osobou.     Oprávněna osoba – je osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle Zákona o odpadech nebo jiných zvláštních předpisů.     Odpadový hospodář – je osoba stanovená původcem odpadu odpovídající za zajištění odborného nakládání se vzniklými odpady na stavbě.Základní povinnosti původce odpadu:     - Každý má během své činnosti na staveništi povinnost předcházet vzniku odpadů a případně omezovat jejich množství. V případě vzniku nebezpečného odpadu musí eliminovat jeho nebezpečné vlastnosti.     - Každý je povinen v rámci své činnosti nebo v rozsahu své působnosti, v mezích daných právními normami, přednostně využít odpad před jeho odstraněním tak, že materiálové využití má přednost před jiným využitím. Uložit na skládku lze pouze takové odpady, u nichž je jiný způsob odstranění nedostupný, nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí, popřípadě pro lidské zdraví.     - S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze způsobem vymezeným v zákoně o odpadech a v prováděcích předpisech.     - Původce odpadů musí zajistit jejich zařazení do příslušné kategorie, stanovené v katalogu odpadů. Původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba přebírající shromážděný odpad je k této činnosti oprávněna.     - Původce odpadu musí vést průběžnou evidenci o odpadech a o dalším způsobu nakládání s nimi. Podávat zprávy o této evidenci příslušným orgánům státní zprávy v rozsahu stanoveném v Zákonu o odpadech a předpisech následujících.     - S nebezpečným odpadem smí původce nakládat pouze na základě souhlasného stanoviska příslušného úřadu.     - Pro shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů zajistí původce oddělené prostory a nádoby v rámci zařízení staveniště.     - Nádoby určené pro shromažďování nebezpečného odpadu musí být opatřeny popisem a označením. Umístění shromažďovacích nádob musí být tak, aby byly chráněné proti poškození a povětrnostními vlivy. Nebezpečné odpady mezi sebou nesmí být shromažďovány a ukládány tak, aby byla způsobena jejich vzájemná reakce.      - Skladovací prostory jednotlivých druhů nebezpečných odpadů musí být vzájemně oddělené a zajištěny proti jejich úniku do okolí.      - Každý pracovník na staveništi musí být seznámen s tímto plánem prokazatelnou formou.Shromažďování odpadů     Shromažďování odpadů bude probíhat na shromaždišti odpadu v areálu staveniště, které bude společné pro všechny účastníky stavby. Pro samotné shromažďování odpadů budou v místech jejich vzniku umístěny shromažďovací nádoby (kontejnéry, koše, pytle apod.) s rozlišovacími znaky. Shromaždiště stavby bude náležitě označeno (popis, barva, rozlišovací znaky, grafika nebezpečných vlastností apod. ) a ke každému druhu odpadu bude vystaven identifikační list nebezpečného odpadu.     Ukládání a shromažďování vzniklého odpadů na jiná místa, než jsou určena, je zakázáno. Zakázáno je také shromažďování různých druhů odpadů na jednom místě z důvodů jejich nežádoucího mísení. Přípustné je pouze shromažďování odpadů, na shodném místě, které budou následně odstraňovány stejným způsobem.     Shromažďovací nádoby budou, po jejich naplnění, popřípadě v pevně stanovených termínech, vyprazdňovány oprávněnou osobou a o každém vyprázdnění bude vystaven doklad o předání. Za sledování této činnosti je odpovědný odpadový hospodář.     Kapalný a kašovitý odpad bude ukládán pouze do shromažďovací nádoby ve skladu nebezpečných odpadů.Třídění odpadů     Každý pracovník je povinen třídit vzniklý odpad již na místě jeho vzniku, tak aby byly ukládány zvlášť nebezpečný odpad, ostatní odpad a kapalný odpad.Evidence odpadů     Každý odpad produkovaný původcem odpadů bude zaznamenán v registru odpadů stavby a každý jeho pohyb bude zaznamenán. Revize registru odpadů stavby bude prováděna minimálně 1x ročně nebo při každé změně užité technologie výstavby.     Za vedení evidence všech odpadů vznikajících na stavbě odpovídá odpadový hospodář.Průběžná evidence odpadů     Průběžnou evidenci vede každý původce odpadů. Pro každý druh odpadu se vede evidence samostatně a archivace evidence bude v sídle společnosti po dobu minimálně 5 let.Evidence při přepravě nebezpečných odpadů     Při přepravě nebezpečného odpadu jsou původce a oprávněná osoba – příjemce povinni vyplnit Evidenční list přepravy nebezpečného odpadu. Toto se nevztahuje na vnitrostaveništní dopravu od místa vzniku odpadu do místa jeho uskladnění.     Evidenci o přepravě vede odpadový hospodář, který je také odpovědný za odeslání kopie evidenčního listu nebezpečného odpadu do 10-ti dnů místně příslušnému úřadu.Souhrnné roční hlášení o nakládání s odpady     Souhrnné roční hlášení o nakládání s odpady vypracovává původce odpadů v případě, že nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů, nebo více než 50 tun ostatních odpadů za kalendářní rok a následně do 15. února předává úplné hlášení o druzích a množstvích produkovaných odpadů za předchozí rok a nakládání s nimi. Souhrnné hlášení se podává na příslušný úřad – referát životního prostředí.Skladování odpadů     Shromaždiště odpadů - sklad nebezpečných odpadů bude zabezpečen proti vyplavení, požáru a bude oddělen od místa skladování ostatních odpadů. Jednotlivé nebezpečné odpady budou ve skladu NO odděleny separovaně v příslušných nádobách na nebezpečný odpad. Skladování nebezpečných odpadů vzniklých na staveništi mimo sklad NO je přísně zakázáno. Přeprava nebezpečných odpadů ze skladu NO k místu jeho zneškodnění smí provádět pouze oprávněna osoba. Oprávněná osoba zajišťuje také jeho naložení. Každý druh nebezpečného odpadu bude označen dle zásad shromažďování odpadů. Sklad nebezpečných odpadů bude umístěn v areálu zařízení staveniště.     Technické vybavení shromaždiště nebezpečného odpadu bude obsahovat absorpční činidla a 5 ks 200 l ocelových sudů.Shromažďovací prostředky v rámci stavby:     - kontejnér na komunální odpad 1 ks – 110 litrů     - sklad NO (kovový uzamykatelný kontejnér)     - nádoba na nebezpečný odpad – nechlorované hydraulické oleje 1 ks – sklad NO     - apod.Ostatní ustanovení     Shromažďovací nádoby na ostatní odpad budou po svém zaplnění odvážený k jejich likvidaci oprávněnou osobou. Nádoby s domovním odpadem budou vyváženy pravidelně ve smluvených termínech svozem komunálního odpadu.     V areálu staveniště je zakázána jakákoliv úprava a odstraňování odpadů s vyjímkou vytěžené zeminy určené k dalšímu využití v rámci stavby.     Veškerý vzniklý odpad je v majetku původce odpadů až do doby předání k odvozu a zpracování oprávněnou osobou.Registr osob:     Odpadový hospodář:                                       __________ dne: __________     Oprávněná osoba:                                           __________ dne: __________     Plán odpadového hospodářství zpracoval: __________ dne: __________

folder_openPřiřazené štítky