Výsledky vyhledávání v sekci Zahrada na dotaz nemovitosti

Dřevěná koryta

access_time08.duben 2020personRedakce

Každý z nás co vlastníme nějakou nemovitost by se rád pochlubil něčím zajímavým a neobvyklým. Stále něco sháníme co by naši nemovitost nebo její bezprostřední okolí zkrášlilo. Zkuste si pořídit na svoji zahradu např. dřevěnou dřevěná koryta na květiny. Jedná se o dlabané repliky původních dřevěných koryt našich předků. Některá mají i kování. Pokud si je pořídíte, tak se zcela jistě stanou ozdobou Vaší zahrady,vchodu k objektu, dvora a podobně. Osázet si je můžete dle libosti květinami, které máte nejradši.Vrtaná dřevěná pumpaKaždý z nás co vlastníme nějakou nemovitost by se rád pochlubil něčím zajímavým a neobvyklým. Zkuste si pořídit na svoji zahradu např. dřevěnou vrtanou a funkční pumpu. Jedná se o repliky vrtaných dřevěných (borových) pump. Vrtání pracovního otvoru pro dřevěný píst je prováděno ručně původními nástroji ze začátku minulého století. Všechny funkční pumpy jsou osazeny koženými manžetami a klapkami. Na přání výrobce rovněž zajistí i autentické kovářem vyrobené kování.Věcné břemenoU věcných břemen se jedná zpravidla o omezení vlastníka pozemku či nemovitosti něco strpět. Věcné břemeno definuje a upravuje Občanský zákoník § 151n a další části týkající se práv k cizím věcem. Věcná břemena se dělí na práva,spjatá buď s vlastnictvím konkrétní nemovitosti a nebo na práva patřící konkrétní osobě/ např. práva průchodu,průjezdu/. Takovéto právo je zpravidla spojeno s vlastnictvím nemovitosti a přechází s vlastnictvím věci na nabyvatele.Lesní houby na zahraděKterý chalupář či chatař by nechtěl mít na své zahradě hřiby. Nyní tu možnost můžete mít a přátelé Vám budou jen tiše závidět.Máte možnost koupit "Sadbu na hřiby". Každý, kdo má na zahradě alespoň jeden jehličnan, může se sadbou sklízet vlastní lesní houby. Roztok s živým podhoubím 6-ti druhů lesních hub (hřib smrkový, hřib pravý, ryzec pravý, kozák březový, křemenáč osikový, klouzek obecný) je možné aplikovat u všech druhů dubu, buku, břízy, habru, borovice a smrku.

folder_openPřiřazené štítky

Suchá kamenná zídka

access_time12.duben 2020personRedakce

Každý chalupář nebo chatař si chced vybudovat příjemné místo u svého objektu, které mu bude sloužit pro odpočinek,okrasu nebo zpevní terénní nerovnost. K tomu to účelu mu múže sloužit stavba suché zídky.Ta může být zabudována např. do svahu, čímž plní opěrnou a vyrovnávací funkci. Suchou zídku však také můžeme vystavět i v otevřeném prostoru, kde nám bude sloužit i k ohrazení určitého vybraného prostoru a jeho zkultivování . Kameny na zídku bychom měli použít ty, které se vyskytují v okolí Vaší nemovitosti. Je to přirozenější a vizuálně tak nenarušujeme prostředí. Aby byla postavená zídka stabilní, musí být půda pod jejími základy pevná. Když tedy začneme navážet čerstvou zeminu, musíme ji před započetím stavby udusat tak, aby si později nesedala.Stavíme-li zídku proti svahu, můžeme vysypat štěrkem i prostor mezi svahem a budoucí zídkou. Základy kopeme ve sklonu cca 15 až 20 % proti svahu, aby zídka dobře držela a také kvalitně plnila svoji podpěrnou funkci vybrané části svahu. Cca u 1 m šířky zdi počítáme, že bude na straně svahu posazena o 15 až 20 cm hlouběji. Pro vysokou zídku je třeba vybudovat betonové mrazuvzdorné základy, a to do hloubky až 80 cm. Při hloubení nezapomeňte na dodržení minimálně desetiprocentního sklonu ke svahu. Pro první vrstvu zídky použijeme velké, ploché kameny, které dobře zapadnou do štěrkového lůžka. Každá další vrstva by měla být svázána kameny, kterým říkáme vazáky. Ty provážou a zpevní vrstvu kamenů pod nimi. Pokládáme je tak, aby ležely na celé ploše zdi a také zezadu zasahovaly do země. Aby byla zídka pevná a vydržela řadu let, musí do sebe jednotlivé kameny dobře zapadat. K jejich opracování budeme potřebovat např. perlík, paličku a špičatý nebo plochý sekáč. Prostory mezi jednotlivými vrstvami, tj. horizontální i vertikální, vyplníme zeminou nebo jílem. Tak bude zeď pevnější a protékající dešťová voda ji nebude vyplavovat. Ve škvírách se budou usazovat a růst rostliny, které pro ozdobu zasadíme. Pokud chceme nechat osázení zcela na přírodě,tak počkejte, až se ve škvírách rostliny samy rozrostou. Při půdorysu a velikosti vč.umístění zídky je jen na Vás jak se rozhodnete a jakou představu si zvolíte. Zídku či její bezprostřední okolí pak můžete doplnit např. lavičkou , květináči nebo dalšími nápady.

folder_openPřiřazené štítky

Stavba vlastního (umělého) potůčku

access_time12.duben 2020personRedakce

Majitel chalupy nebo chaty si vždy při dobudování své nemovitosti přeje ji nečím ozvláštnit. Jednou z takových možností je vybudování vlastního kousku potoka,který bude protékat kusem zahrady.Dnes je to vcelku snadné a věřte, že poslouchat zurčení potůčku na své zahradě patří k příjemným záležitostem. Takovou věc jako je stavba vlastního potůčku, můžete poměrně snadno vyřešit s pomocí malého čerpadla a "pár" kamenů a trochy fyzické práce. My Vám v další části článku dáme návod jak na to. Nejprve si promyslíme, kde /v které části zahrady/ chceme potok mít. Promyslíme jeho délku, zákruty, spád a případný vodopád. Potom si na určené místě vytyčíme tvar /zákruty a přepady/, hloubku a šířku koryta. Na těchto parametrech nám závisí rychlost toku. Širším korytem teče voda pomaleji a naopak. Potom vezmeme do ruky krumpáč a vyznačené koryto postupně vykopeme. Část hlíny později použijeme za zakrytí přečnívající folie. Na konci vykopaného koryta si postavíme záchytnou jímku v podobě malého jezírka nebo jakéhosi trativodu. Toto místo by mělo by být dostatečně velké, aby nám v případě zastavení čerpadla absorbovalo veškerou oběhovou vodu z potoka. Z této jímky se pak bude voda čerpadlem pohánět k umělému prameni. Tato část její cesty však zůstane skryta v zemi vedle koryta potoka. Umělý pramen podle vlastní fantazie stylizujeme např. do podoby studánky, kamenného koryta nebo i kašny s výtokem vody či vodopádu.Hloubka potoka Úplně nám postačí hloubka koryta kolem dvaceti pěti až 35 cm, optimální šířka je nejméně 50 až 60cm/i více/. Voda se může na několika místech zastavit např. v "odpočívacích" tůňkách, které nám umožní pěstování některých druhů vodních rostlin a zkrášlí nám celou stavbu. Efektní jsou rovněž např. malé ostrůvky.Kaskády Koryto pro potůček se stejně jako jezírko jednoduše vystele trvanlivou silnější fólií, jejíž okraje zasunete do mírně vyzdvižených břehů, které musí sahat dostatečně vysoko, aby nám voda neunikala. Na fólii položte přiměřenou vrstvu hrubého říčního písku a např. oblázků, či menších kamenů - pod folii můžete přidat ještě vrstvičkou zeminy pro rostliny. Lze tak vybudovat koryto potoka kaskádovitého i meandrujícího, volně a klidně plynoucího , nebo třeba divoce zurčícího. Ten však vyžaduje více svažitý terén se sklonem kolem 18-20%. Kaskádovitý potok je také mnohem náročnější na stavbu, je nejprve třeba vybudovat opěrné zídky a okolí potoku zpevnit a izolovat. To je již práce pro stavební firmu spolupracující se zahradním architektem.Kameny v potoce Pomalu tekoucí potůček nás jistě velmi uklidňuje. Proto do jeho toku zkusíme umístit několik vyčnívajících oblázků či kamenů, které nám rozvlní jeho hladinu a také zvýrazní třpyt pohybující se vody. Používejte spíše místní kameny.Vodopád Každý vodopád je hříčkou přírody a přitahuje naši pozornost jak opticky, tak i akusticky. Měl by směřovat ze zúžených částí zahrady, do jejích širších a otevřenějších partií. Platí obecné pravidlo, že čím menší zahrada, tím menší a nižší vodopád. V průměrně velké zahradě je minimální velikost cca 40cm a maximální cca 1,5 m. Pokud to jde, umístíme ho do výše do pohledu očí.Umístění potoka Potok nám může zahradu fyzicky i opticky propojit nebo také rozdělit. Předem si proto dobře ujasněte, jak velký potůček Vaše zahrada snese a zda má být samostatný nebo napojený na jedno či více jezírek nebo vodních zátiší. Kromě své okrasné funkce může potok plnit i funkci čistící, kdy pomáhá dočišťovat jezírko nebo tzv. samočisticí bazén. Zákruty potůčku by se vždy měly stáčet k domu či k té části zahrady, kde budeme trávit většinu času a kde na něj také budeme mít dobrý výhled při posezení. Při budování jeho vodoteče musíte zohlednit samozřejmně i technické faktory, jako je přívod energie čerpadlu či osvětlení, umístění osvětlení, umístění případné lávky či mostku. Vodní plocha Vašeho potůčku i s tůňkami by rozhodně neměla zaujímat více nežli čtvrtinu Vaší zahrady. Jestliže chcete, aby potůček dobře zapadal do kontextu Vaší zahrady, měli byste např. vybudovat podél jeho toku cestičku, která Vám navodí pocit kontaktu s vodouČerpadlo Nakolik bude voda v potůčku slyšet, závisí samozřejmně na výkonu zvoleného čerpadla a na reliéfu vodoteče. Pro zajištění dobrého průtoku potůčku a případných vodních kaskád jsou velmi vhodná ponorná čerpadla, která se nainstalují pod vodní hladinu. Dopravují nám větší objem vody o menším tlaku a nevadí jim ani případné drobné či kalové nečistoty. Dopravní výška ponorných čerpadel využívaných v zahradách se pohybuje od 4 do 20 m vodního sloupce a měla by zvládnout až padesát litrů vody za minutu. Břehy potoka V tůňkách a na březích klidnějších našeho umělého potoka je možné pěstovat stejné rostliny, jako např. u zahradních jezírek. Na olemování břehů potůčku se hodí především vlhkomilné půdo-pokryvné trvalky, mechy a vlhkomilné trávy. Výběr již necháme na Vás. Břehy potůčku lze zdůraznit výsadbou několika keřů . Vidíte sami,že takováto stavba není nijak náročná a to ani finančně. Záleží jen na naší fantazii a pracovitosti. Zkuste se například nejdříve někde na nějaký takový umělý potok pro Vaši inspiraci podívat a potom stavějte. Ke stavbě nepotřebujete žádné stavební povolení. Přjeme mák krásný pocit z dobře vykonané práce a nádherný pohled na zurčící vodu či padající vodopád.

folder_openPřiřazené štítky

Výsledky vyhledávání v sekci Domov a bydlení na dotaz nemovitosti

Malé domovní čistírny odpadních vod

access_time18.duben 2020personRedakce

Každý chalupář či chatař musí dle zákona vyřešit jakým způsobem bude odvádět ze svého objektu odpadní vodu, pokud není napojen na kanalizaci. Řada má na chalupě septik nebo žumpu. Obojí je dnes poměrně problematické. Úpravy septiku v souladu se zákonem se nám mohou značně prodražit a pravidelné vyvážení žumpy a její čištění také nestojí zrovna málo peněz. Pokud myslíme a uvažujeme ekologicky a jsme ochotni věnovat určitou jednorázovou větší pořizovací částku, tak si ke svému objektu pro tyto účely instalujeme domovní čistírnu odpadních vod.Níže si vysvětlíme smysl, účel a funkci těchto biočističek. V současné době se v ČR používají převážně čistírny s biodisky (obecně s biokon-taktory) a v poslední době i čistírny aktivační. V západních zemích pak jsou rozšířeny biologické filtry. Většina čistíren je založena na aerobním způsobu čištění odpadních vod, které spočívá obecně v tom, že organická hmota je rozkládána směsí mikroorganismů, které ke svému životu potřebují kyslík ze vzduchu.Každá čistírna má obecně tři části. Hrubé předčištění, kde dochází k oddělení hrubých nečistot od odpadní vody, dále aerobní stupeň, kde dochází k vlastnímu biologickému čištění s následným oddělením kalu, který je produk- tem čištění a vyčištěné vody. Poslední částí je prostor na skladování produktů čištění. Toto platí obecně jak pro malé domovní čistírny, tak pro větší obecní čistírny. Jednotliví výrobci čistíren se s těmito zásadami vyrovnali s rozdílnou technickou úrovní řešení.Biologické čištění odpadních vod je poměrně složitý a technologicky náročný proces. U větších ČOV je k dispozici kvalifikovaná obsluha, kterou v posledních letech úspěšně nahrazují inteligentní řídící systémy. U malých domovních čistíren je třeba zajistit obdobnou kvalitu čištění, ale podstatně jednodušším způsobem. Z toho vyplývá závěr, že vyrobit dobře fungující malou domovní čistírnu je obtížnější než ČOV pro cca 1000 EO.Malá domovní čistírna by měla splňovat tyto požadavky:Účinnost čištění větší než 95%Nehlučný chod Spotřeba energie menší než IkWh/ m3 vyčištěné vodyParotěsné provedení, které vyloučí zápach v okolí ČOV Schopnost dlouhodobé funkce bez přítoku splašků na rekreačních objektech Schopnost zvládnout nárazový přítok (tj. denní přítok splašků v průběhu cca 4hod.) Bezobslužný provoz Minimální nároky na údržbu Žádná mimořádná opatření pro zimní provoz Minimální nebo žádné nároky na odborný servis Použití výhradně nekorodujících materiálů Skladování odpadních produktů čištění min. 3 měsíce provozu ČOV a možnost jejich jednoduchého vytěžení bez použití fekálního vozuAutomatická kontrola správné funkce ČOV - nejlépe s přenosem signálu do nemovitosti.

folder_openPřiřazené štítky

Modernizace

access_time28.duben 2020personRedakce

Chcete si zútulnit a jistým způsobem i zmodernizovat Váš byt, dům či letní sídlo? Nejste zrovna zastáncem otočných, neboli pantových dveří a chcete si do Vaší nemovitosti pořídit dveře shrnovací? Tak právě pro Vás je určen tento internetový obchod Shrnovacidvere.com. Věříme, že se naše dveře stanou vítaným doplňkem Vaší domácnosti.Své největší uplatnění nalezne tento typ dveří především v nepříliš prostorných bytech převážně v panelových domech. Tyto byty často nedisponují velkou rozlehlostí a díky shrnovacím dveřím získáme nějaký ten metr čtvereční navíc, který můžeme v budoucnu využít k jiným účelům. Na rozdíl od otočných dveří, které po jejich instalaci potřebují značný prostor pro funkční manipulaci s nimi a zabírají tím tudíž tak ceněný prostor v našem malém bytě.Mezi hlavní výhody a přednosti shrnovacích dveří patří především jejich snadná montáž, ke které není často potřeba ani zkušené ruky zaškoleného pracovníka. Instalaci těchto dveří zvládnete při troše zručnosti a s těmi správnými nástroji do pár desítek minut. Pro ještě lepší instalaci dveří u Vás v domácnosti jsme pro Vás připravili podrobný návod, se kterým bude umístění dveří na to správné místo doslova hračka.Návod na montáž shrnovacích dveří.Mezi další výhodu patří také cena. Pro pořízení shrnovacích dveří nemusí vaše peněženka vydat tolik finančních prostředků, jako by tomu bylo v případě dveří otočných. V případě našich shrnovacích dveří si vystačíte s finančními prostředky 1 300 Kč až 2600 Kč, cena se odvíjí pochopitelně od náročnosti provedení dveří.V naší nabídce momentálně naleznete desítku různých typů shrnovacích lamelových dveří lišících se různými barevnými odstíny či typem prosklení. Dveře jsou určeny výhradně k použití interiérovému neboli vnitřnímu. Místo výroby těchto dveří je Česká republika.Dveře máte na výběr pokrýt standardně hnědým, či bílým odstínem. Dále je zde možnost 8 různých potisků, konkrétně: světlý dub, buk, potisk tmavý, potisk světlý, mahagon, třešeň, bříza, borovice.Pro větší estetickou hodnotu můžete dveře pokrýt až čtyřmi pod sebou umístěnými řadami oken, které Vám nabízíme ve dvou provedeních čiré, nebo kouřové (Molato čiré, Molato kouřové, Niagara čiré a Niagara kouřové).Pokud máte ve vašem bytě či domu nestandardně rozměrný otvor pro umístění dveří, není pro nás velký problém tento nestandartní rozměr dveří za určitý příplatek zhotovit. Stačí jen, když přesnou výšku a šířku vepíšete do formuláře, který je u každé objednávky obsažen. Maximální šířka je ovšem 245 cm a výška 200 cm.Dveře máme pro Vás standardně připraveny s plastovým madlem v barvách bílá, hnědá, béžová nebo třešeň. Pokud Vám plastové madlo nevyhovuje, máme v nabídce za příplatek 400 Kč připravenou možnost vyměnit plastové madlo za kovový zámek v barvách bílá, hnědá, zlatá nebo stříbrná. Veškeré další informace, které se týkají především konkrétních ukázek barev, naleznete na stránce s informacemi o shrnovacích dveřích.

folder_openPřiřazené štítky

Zdivo - obecně

access_time01.květen 2020personRedakce

Zděné konstrukce dělíme na:      - nosné konstrukce (stěny, sloupy, pilíře)      - nenosné konstrukce (příčky)Požadavky na nosné konstrukce zdiva      Statická funkce      Statická funkce je hlavní funkcí nosných stěn, sloupů a pilířů. Úkolem je přenášet zatížení z konstrukcí nad nosnou zdí do konstrukcí pod ní.   (například do základových pásů). Tyto konstrukce bývají svázány a ztuženy vodorovnou konstrukcí – tzv. Věncem.Protipožární funkce      Zděné konstrukce musí splňovat také hledisko požární bezpečnosti. Každá kon-strukce má svou požární odolnost v návaznosti na určité stavební hmoty, ze které je prove-dena. Jednotlivé stupně požární bezpečnosti se pohybují od 15 do 180 minut.Architektonická funkce      Nosné zdivo většinou charakterizuje svým uspořádáním základní dispozici půdorysu budovy a tak se podílí svou měrou také na variabilitě fasády. Správná architektonická funkce budovy zajišťuje bezproblémové užívání nemovitosti.Akustická funkce      Stěny musí vyhovovat požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost. Zdivo o plošné hmotnosti větší než 350 kg/m2 většinou tomuto požadavku vyhoví.      Akustickou funkci zajistíme:           - hmotností zdiva           - ozdělením konstrukcí vzduchovou mezerouZděné konstrukce      Základní charakteristikou zděných konstrukcí je jejich sestavení z vyskládaných malých kusových stavebních prvků dle určitých konstrukčních zásad. Stavební prvky se v ložné – vodorovné spáře a styčné – svislé spáře spojeny maltou nebo lepidlem. Možné je také zdění suché – bezmaltové zdění.Jednotlivé prvky zdí mohou být vyrobeny z:      - pálených cihel a tvárnic,      - nepálených cihel,      - vápenopískových cihel,      - betonových tvárnic,      - pórobetonových tvárnic,      - kamene, apod..Princip zdění      Jednotlivé cihly, tvárnice se kladou tak, aby vyskládané vedle sebe tvořily souvislou vodorovnou plochu – ložnou spáru a zároveň aby se v jednotlivých řadách překrývaly – vy-tvořily vazbu.      Ložné spáry musí být vodorovné a styčné svislé. Vyskládání jednotlivých prvků musí zajistit rovnoměrné roznášení zatížení.Třídy prostředí pro provádění zdivaMX1suché prostředíMX2vlhké prostředí, občasné navlhnutíMX3vlhké prostředí se zmrazovacími cyklyMX4expozice slané a mořské vodyMX5chemicky agresivní prostředí Faktory klimatu, které působí na zdivo- déšť a sníh a jejich kombinace- teplota okolí- lidský faktorZdivo – Požární funkce zdiva     Aby byly zachovány požadavky požární ochrany v případě požáru, musí být stavba navržena a postavena tak, aby:- se ve stavbě nemohl dále šířit požár – kouř a oheň,- se požár nerozšířil na vedlejší stavby,- byla po celou požadovanou dobu zachována nosnost (nebo i jiná vlastnost konstrukce) - mohli bezpečně uživatelé opustit stavbu v případě požáru,- v případě požáru nebyly ohroženy životy záchranných sborů.Zásady provádění zdiva s protipožární funkcíOznačení konstrukcíKriteriumPopis konstrukce-R-  Nosnost – Při normovém požárním namáhání konstrukce musí splňovat kritérium nosnosti v minutách (číslo za R)-EI-  Dělící funkce – Při normovém požárním namáhání konstrukce musí splňovat kritérium celistvosti a izolační funkci-REI- Nosnost a dělící funkce – Při normovém požárním namáhání konstrukce musí splňovat kritérium nosnosti a dělící funkce zdiva.-REI-M-  Nosnost, dělící funkce a mechanická odolnost – Při normovém požárním namáhání konstrukce musí splňovat kritérium nosnosti, dělící funkce a mechanické odolnosti.-EI-M- Dělící funkce a mechanická odolnost – Při normovém požárním namáhání konstrukce musí splňovat kritérium dělící funkce a mechanické odolnosti.Poznámky:- Kritérium R je splněno, pokud funkce nosnosti zůstane zachována minimálně po dobu požadované požární odolnosti.- Kritérium I je splněno, pokud průměrná teplota opačné strany zdiva (konstrukce) – (nevystavená požáru) nestoupne více než o 140 °C a současně nepřekročí teplotu 180 °C.- Kritérium E je splněno, pokud konstrukcí v průběhu požáru neprostoupí plamen ani lehké plyny.- Kritérium M je splněno, pokud konstrukce odolává rázům popsaným v EN 1363, část 2.Požadavky na typ konstrukce jsou popsány v EN 1996-1-2.Pohyby zdiva – dilatační spáry     Nejdélší možné délky zdiva, kdy ještě fungují vazby zdiva a nedochází k její destrukci. Pokud je délka zdiva větší, je nutné ve zdivu vytvořit dilatační spáru. Dilatační spáry tvoříme také v místě napojení zděných příček a stropní konstrukce, sloupů skeletu, apod.. Šířku spáry a její výplně by měl stanovit projekt stavby.Horizontální vzdálenosti (maximální) – délky zdiva lm (m)Zdivo prováděné na lepidlo (QPOR, Prefabet, IFT, pórobeton...)12 m Calciumsilikátové zdivo8 m Kamenné zdivo z umělého kamene6 m Kamenné zdivo z přírodního kamene12 m Betonové tvárnicové zdivo (pouze hutněné) 6 m Betonové tvárnicové zdivo (autoklávované)6 m Minimální výška dilatační spáry mezi nenosným zdivem (příčkou) a stropní konstrukcí – 1/200 rozpětí uložení stropní konstrukce.Přesnost provádění zdivaVeškeré zdící práce smí být prováděny s následujícími odchylkami:Dovolené odchylky svislých konstrukcíDovolené odchylky pozice části konstrukceDovolené odchylky pro tloušťku zdivaDovolené odchylky pro rovinnost podkladní vrstvy před zděním

folder_openPřiřazené štítky

Vhodné „vylepšení“ bytu před prodejem

access_time02.květen 2020personRedakce

Vzhled nemovitosti, tedy její první dojem výrazně určuje výsledný pocit kupujícího a tedy i výslednou cenu prodávaného objektu. Je jen na prodávajícím, jak se tohoto úkolu zhostí. Vlastně má několik variant řešení: nákladnou rekonstrukci objektu, nechat vše tak jak je, nebo využít homestagingu – nenákladné úpravy interiéru před prodejem.Rekonstrukce objektuRekonstrukce je velice nákladná záležitost a není pro kupujícího rozhodující. Zkušenosti ukazují, že finanční prostředky, které prodávající do rekonstrukce vložil, jsou většinou jen vyhozené peníze. Představa následného využití nemovitosti kupujícím bývá odlišná než byl způsob užívání současným majitelem. Co je pro prodávajícího zásadní vůbec nemusí být zásadní pro kupijícího. Představa, že prodávající vrazil do rekonstrukce určité množství finančních prostředků aproto musí být nemovitost prodávána za „navýšenou“ cenu je zcestná. Věřte, že kupní cenu stav nemovitosti ze sta procent neurčuje. Cenu nemovitosti určuje poloha, atraktivita prostředí, dostupnost služeb a technický stav. Co se ceny týče, kupující většinou kalkuluje s následnými stavebními úpravami k „obrazu svému“. Tento způsob přípravy nemovitosti k prodeji je tedy nákladný a ve výsledném efektu snižuje představu zisku prodávajícího – tudíž tento způsob je nevhodný.Nechat byt tak jak jeI toto je řešení. Nulové náklady a „rychlá připravenost“ k prodeji … Jenže takovýto způsob prodeje kupujícího spíše odradí. Pokud je byt plně zařízený s množstvím předmětů v policích působí spíše temněji a stísněněji, než vzdušný a prázdný byt. Pokud už jsme v situaci, že se byt prodává v nezměněném stavu, měl by být alespoň vyklizen a vymalován na bílo. Pokud prodáváte byt v panelovém domě, který zrovná neoplývá čistotou společných prostor, je vhodné také uklidit vstupní prostory a přístupovou chodbu.HomestagingTaké psychologie a design ... je úprava nemovitosti před prodejem s cílem rychleji prodat a také, jak jinak, zvýšit cenu prodávané nemovitosti, nebo také způsob jak nesnižovat cenu při vyjednávání o ceně.V zásadě se jedná o způsob prezentace nemovitosti při které je interiér upraven, ne renovován, pro oko klienta – kupujícího. Pro 90% klientů je to způsob, jak si mohou představit další rozmístění vybavení kupovaného bytu. Vězte, že takto velké množství populace nemá prostorovou představivost.Je to systém prodeje, který se dá hodnotit jako účinný. Klientovi lze nabídnout vyšší prodejní cenu, upravenou nemovitost prodáte v průměru o 7 až 8 % dráž a doba prodeje je výrazně kratší. Cca do měsíce. Investice do homestagingu je tak výrazně nižší, než je případná sleva pro kupujícího a ve výsledku jsou obě strany obchodu spokojené.Kde začít?- Na zahradě, na vstupu do objektu …První dojem je důležitý- Po bytě se bude chodit v botách, takže je třeba myslet na stav a umístění koberců. Kdo by si pořídil byt po „špindírech“ ???- Pokud není ve vybavení obývacího pokoje TV – otázka kupujícího: je vůbec funkční anténa, a co připojení na www síť. Určitě nebude věřit tvrzení, že je vše v pořádku. Na světě je tolik podvodníků ….- Pokud vybavíme halu jako obývací pokoj, musíme dbát na hygienu. Je WC od haly – obývacího pokoje odděleno minimálně dvěmi dveřmi?- Máte v místnosti dveře na terasu, či balkón? Otevřete je, je škoda si při předvádění nemovitosti neužít čerstvý vzduch. Navíc „zatuchlina“ po dlouhém nevětrání spíše odradí...- Při rozmístění dbejte na správné rozmístění nábytku. Jídelní stůl se židlí nemůžete mít přiraženou k oknu. Pokud se na první pohled něco nedá užívat, asi to něco skrývá. Zrušte všechny byť i potenciální pochybnosti. Také symetricky umístěné nádobí na stole svědčí o předchozích uživatelích, kteří měli rádi pořádek...- Závěsy a záclony by měly zakrývat celý okenní otvor včetně ostění boků oken. Důležitá je také správná délka závěsů ve vztahu k podlaze.- Použijte standardní doplňky jako jsou polštáře na sedačkách, váza na stole a podobně v kontrastní barvě k okolí. Přitáhnou oči a pokud vše sladíte vkusně …- Z lednice, poliček, psacích stolů atd odstraňte všechny zbytečné věci, které nejsou zásadní pro funkčnost místnosti. V jednoduchosti je krása....- V koupelně pověste několik bílých ručníků a vybavte ji koupelnovým nábytkem. - Zkuste dát řezané květiny na stůl. Vdechněte místnosti život.. - Vyvarujte se náboženských, politických, sportovních či jiných symbolů v místnostech... - Zrušte všechny osobní a pracovní koutky, toaletní stolky apod..- Nábytek musí být vkusný, jednoduchý a účelný. Nekombinujte různé druhy nábytků a doplňků ….- Co homestaging nevyřeší je výhled z okna, nebo do průmyslového okolí domu. Výzvou mohou být také různé ventilační mřížky ve zdech, které z funkčního hlediska nemohou být zakryty...Prezentace - profesionalita na prvním místě     Dalším krokem je takovou nemovitost profesionálně nafotit. Kvalitní a „pěkné“ fotografie v inzerci nalákají více potencionálních kupců. Realitní společnost působí profesionálněji a pokud je realitní makléř schopen ještě přispět dobrou radou, bude v prodeji úspěšný. A spokojený zákazník může přivést dalšího klienta.

folder_openPřiřazené štítky

Vybíráme dodavatele stavebního díla

access_time02.květen 2020personRedakce

Vzhledem k tomu, že zadavatel laik – investor většinou ví jak má vypadat výsledek, ale nezná technologické souvislosti, často se stává, že zpracovatelé cenových nabídek nemají přesné informace o poptávané stavbě. Tento fakt vede k mnohým nesrovnalostem při naceňování díla a pro investora pak guláš informací, které neumí nebo nemůže spravedlivě posoudit. Například cenu střechy nedělá jen plocha, ale především všechny nutné prvky pro pokrytí detailů jako jsou hřebeny, nároží, úžlabí, množství střešních oken a podobně. Tedy pokud v zadání uvedete, že chcete pokrýt střechu o ploše 100 m2, může být rozdíl cen s a bez doplňků až dvojnásobný.Nacenění díla podle výkazu výměrVýkaz výměr bývá dodáván jako součást projektové dokumentace a budoucí majitel nemovitosti se domnívá, že je úplný a po doplnění ceny k danému množství bude vše jen jednoduše porovnávat. Jenže není to tak úplně jednoduché. Výkazy výměr nejsou z mnoha důvodů úplné ať už z důvodu opomenutí nebo z množství alternativ řešení. Jednotlivé stavební společnosti mnohdy disponují rozlišnými obchodními podmínkami u různých výrobců stavebních hmot a často preferují právě ty výnosnější. Bohužel pro zadavatele je takto „neúplný“ výkaz výměr jako zadávací dokumentace tragédie, protože technické řešení jedné naceněné konstrukce se může prolínat s další a takovéto „schovávaní cen“ částí objektů k jiným položkám vytváří tyto položky nesrovnávatelné. Pokud bychom chtěli mít jednoznačně danou cenu díla, musíme mít také jednoznačně dané zadání. Dalším zádrhelem může být dodání nacenění díla dle neúplného výkazu výměr. Zadavatel se tak vystavuje riziku následnému navýšení ceny díla z důvodu neúplného zadání. Dodejme jen, že rozpočtáři většinou nemají detailní znalosti o technologiích realizací staveb a mnohdy slepě následují užitý rozpočtový program.Nacenění dle projektové dokumentaceDalším způsobem je možnost nechat si nacenit dílo jako celek podle dodané projektové dokumentace. Výkaz výměr si tak vytvoří poptávaná společnost bez ohledu na skutečnost, jestli původní výkaz projektová dokumentace obsahuje, či nikoliv. Odpovědnost za kompletnost cenové nabídky je tak na straně dodavatele a zadavatel tak může kontrolovat pouze konečnou cenu, popřípadě dílčí objektové ceny. Do smlouvy o dílo si pak může nechat vložit text: Výsledná cena za dílo je konečná a nepřekročitelná. Stavební společnost tak sama ručí za správnost výpočtu všech objemů, ploch a hmotností, což při zadání výkazem výměr nemusí platit.Pokud nejste odborníci, je vhodné si již ve fázi tendru vybrat budoucí stavební dozor, který problematice rozumí. S ním můžete postupně každý krok konzultovat a jeho „životní“ zkušenosti mohou předcházet mnohým zbytečným nedorozumněním.

folder_openPřiřazené štítky

Kvalitní parapety pro zkrášlení interiéru bytu

access_time02.květen 2020personRedakce

Představte si, že jdete k přátelům nebo na prohlídku nějaké nemovitosti. Která věc jako jedna z obvyklých upoutá vaší pozornost?Jsou to okna, ze kterých budete zjišťovat výhled. Okenní parapety jsou proto velmi důležitým prvkem v interiéru vašeho domu či bytu, protože dotváří celkový dojem z oken.Proto je vhodné pečlivě zvážit výběr okenních parapetů a to nejen podle v Česku oblíbeného kritéria - ceny, ale také podle použitého materiálu a potenciální užitné hodnoty parapetu.Dobrým příkladem jsou venkovní hliníkové parapety, které jsou velmi pevné, barevně stálé a především poskytují nekompromisní ochranu omítky a zdí, která navíc vydrží prakticky neomezeně. Parapety je většinou možné upravit přesně na míru požadavkům zákazníka a jejich výhodou je velmi snadná manipulace, nízká váha a vysoká tuhost a odolnost. Cenově dostupnější verzi představují venkovní parapety z plechu, které jsou výrazně levnější alternativou velmi odolnému hliníkovému parapetu. Jejich nevýhodou je náchylnost k povětrnostním vlivům.V interiéru je možné využít velmi levných parapetů z extrudovaného PVC, které obsahuje dutiny kvůli omezení ztrát tepla a také snížení váhy a zvýšení tuhosti. Jsou vyrobeny z recyklovaného PVC a na povrchu jsou opatřeny dekorativní folií z PVC nebo pevnějšího a barevně stálejšího akrylu. Nabídka dekorů u tohoto druhu okenních parapetů je tak velmi rozmanitá i se zachování příznivé ceny.Zájemci o pevnější parapety, na které není problém se bez obav postavit nebo je zatížit, sáhnou nejspíše po dřevotřískových parapetech, potažených dýhou nebo folií. Jde o cenově velmi příznivou variantu se zachováním velmi dobrých užitných vlastností. Dřevotřískové parapety jsou však náchylnější k nasávání vlhkosti.

folder_openPřiřazené štítky