Výsledky vyhledávání v sekci Zahrada na dotaz dřevní

Metodika hnojení dřevin v kontejnerech

access_time07.duben 2020personRedakce

Základní hnojení rozpustnými hnojivy, přihnojování granulovanými hnojivy na povrch substrátuZákladní hnojení substrátu - viz. systém ADávky rozpustných hnojiv pro základní hnojení jsou dány typem hnojiva a náročností pěstované kultury, pro modelový příklad (tab. 1) bylo zvoleno hnojivo Hydrokomplex v dávce 2 g/l substrátuPřihnojování granulovanými hnojivy na povrch substrátuPro aplikaci hnojiv na povrch substrátu jsou vhodná granulovaná bezchloridová hnojiva popřípadě hnojiva s sníženým obsahem chlóru.V zahradnické praxi se pro tento způsob přihnojování nejvíce používá hnojivo Hydrokomplex, které je dobře rozpustné a vzhledem ke zvýšenému obsahu draslíku je použitelné i v druhé polovině vegetace.Při použití Hydrokomplexu pro základní hnojení (2g/l) je vhodné aplikovat stejné množství ještě 2× za vegetační období na povrch substrátu (tab. 1), první dávku do 10. 6., druhou do 10. 7.V rámci tohoto systému hnojení jsou živiny aplikovány nerovnoměrně, větší rovnoměrnost by bylo možné docílit zvýšenou četností nižších dávek.U substrátů s alternativními komponenty (dřevní vlákna, piliny) i u rašelinokůrových substrátů s kůrou kompostovanou bez dusíkatých hnojiv je možné aplikovat doplňkové hnojení dusíkem ve formě granulovaného hnojiva na povrch substrátu. Ve vegetačních pokusech se osvědčila dávka 0,5 g ledku vápenatého (LV, 15 % N) v přepočtu na litr substrátu (1–2 aplikace, dodá se cca. 75–150 mg/l substrátu).C. Použití hnojiv s řízeným uvolňováním Výživa rostlin se podstatně zjednodušuje při použití hnojiv s řízeným uvolňováním, hnojivo se aplikuje na začátku vegetace, přihnojování odpadá nebo se výrazně omezuje .Termín výsadby a doba pěstování určuje typ hnojiva z hlediska doby účinnosti (tab. 6). V podmínkách ČR je nejrozšířenější termín výsadby duben/květen a nejvíce používaná jsou hnojiva s účinností 5–6 měsíců. Z řady hnojiv Hydrocote bylo do této skupiny zařazeno hnojivo Hydrocote 140 (doba účinnosti 140 dnů, cca. 4,5 měsíce) a to z důvodů odlišné definice doby účinnosti hnojiv Hydrocote (uvolnění 80 % živin při teplotě půdy 25 °C) oproti hnojivům Osmocote a Plantacote (uvolnění 100 % živin při teplotě půdy 21 °C). Kultura, případně termín expedice určují typ hnojiva charakterizovaného intenzitou uvolňování živin v průběhu doby účinnosti. Porovnání hnojiv s účinností 5–6 měsíců je uvedeno v tab. 7. Pozn.: U nového typu hnojiva Osmocote standard s universálním použitím bylo ve vegetačních pokusech zjištěno pomalejší uvolňování živin na počátku vegetace než u staršího typu (Osmocote plus). Pro kultury s rychlejším růstem na počátku vegetace je nutné používat odpovídající typy. Při stanovení dávky hnojiva se vychází z typu hnojiva, typu substrátu a náročnosti kultury. Hnojiva s delší dobou účinností se aplikují ve vyšších dávkách (tab. 8). Dávkování doporučované jednotlivými výrobci se vztahuje na rašelinové substráty. U substrátů s alternativními komponenty (dřevní vlákna, piliny) i u rašelinokůrových substrátů s kůrou kompostovanou bez dusíkatých hnojiv (tab. 4) je vhodné dávky zvýšit o 0,5–1 g/l. Pro vyhnojené substráty (dávka rozpustného hnojiva do 1 g/l substrátu) se používá nižší doporučovaná dávka.Doplňkové hnojeníDoplňková dávka N (viz. systém A) by se měla aplikovat při základním hnojení u substrátů s alternativními komponenty: dřevní vlákna, piliny, kompostovaná kůra bez přídavku dusíku a s větším poměrem C/N (tab. 4). Doplňkovou dávku N je možné aplikovat i dodatečně hnojivou závlahou nebo aplikací dusíkatého hnojiva na povrch substrátu.Startovací dávka rozpustných NPK hnojiv (např. PG MIX do 1 g/l substrátu) je vhodná u náročných kultur především při použití hnojiv Hydrocote, případně Osmocote standard. U hnojiv Hydrocote startovací dávku doporučuje i distributor těchto hnojiv v ČR. Nižší dávky hnojiv s řízeným uvolňováním např. při v kombinaci s granulovanými hnojivy 2+2 g/l je nutné doplnit přihnojováním během vegetace (např. 3–4 hnojivými zálivkami o koncentrace 0,2 %).Tab. 6. Rozdělení hnojiv s řízeným uvolňováním podle doby účinnosti účinnost

folder_openPřiřazené štítky

Fukary a vysavače listí

access_time16.duben 2020personRedakce

Každý rok na podzim je na chalupě či chatě stále stejný problém-úklid spadaného listí. Vezmeme hrábě a hrabeme a hrabeme.Jsou ale užiteční pomocníci,kteří nám práci velmi ulehčí a usnadní. V tomto článku Vás na jednoho takového pomocníka upozorníme. Je to fukar a vysavač listí. Má funkce dva nebo tři v jednom. Většina vysavačů umí totiž dvě i tři funkce. Snadno se z vysavače listí změní na foukač nebo naopak, a to vše jen pouhým přestavěním sacích a foukacích trubic na sací turbínku. Vysavač je možné doplnit také sekacím nožem, který stroj změní i v drtič listí. Nůž listí rozmělní a poseká na drobnější kousky a větvičky. Lépe se tak vejdou do sacího vaku a na kompostu, kde by listí mělo skončit, se rychleji rozloží. U některých typů vysavačů jsou drtící nože už zafixovány napevno. Je dobré a vhodné obě funkce vysavače, foukání a vysávání, kombinovat. Záleží samozřejmě na typu Vaší zahrady a na její členitosti. Jistěže také na tom, jaké listí nebo jehličí v případě jehličnatých stromů budeme vysávat. Velké plochy zahrady, stání pro auto nebo chodníčky a cestičky okolo domu, je rychlejší a pohodlnější nejprve vyfoukat na hromádky a ty pak vysát a rozdrtit. Z okrasných skalek a záhonků, kam se nám i špatně šlape a jsou členité, je lépe listí a dřevní zbytky nejprve vyfoukat na bok a pak vysát - tam by nám hrábě moc nepomohly.I když si na podzim počasí můžeme těžko diktovat, je vhodnější vysávat listí suché. Vysavače a fukary se vyrábí a dodávají v benzinovém a elektrickém provedení. Zaleží na nás, čeho jsme příznivci, jak máme velkou zahrádku nebo prostor, který chceme udržovat a jestli se chceme tahat s kabelem nebo dolévat benzin. Výhodou vysavače je přímé nasávání listí do sběrného vaku podobně jako u klasické sekačky do koše. Listí a travní zbytky pak z vaku snadno vysypeme přímo na kompost. Nemá rád kamínky a ostré předměty. Ty by ho rychle zničily. Vhodný je na listí, malé větvičky a travní zbytky. Váha stroje je taková, že s ním snadno může pracovat i žena. Pohybuje se mezi 4 až 5 kg. Abychom se nemuseli ohýbat, je možno prodloužit foukací trubku nástavcem. Ten má jednoduchý bajonetový zámek, kterým se přichytí k základní trubce. Další výhodou je rovněž stlačení listí na zlomek běžného objemu. Vysavač a fukar můžeme využít i na běžné nečistoty a úklidu okolo domu a garáže. K nafoukání nečistot na hromádky, úklidu chodníků a dokonce i v zimě na odfoukání čerstvého sněhu.

folder_openPřiřazené štítky

Roubenky (roubené stavby, roubené domy)

access_time02.květen 2020personRedakce

Stavění ze dřeva je staré jako lidstvo samo. Kromě kamene neznáme ve stavebnictví jiný materiál, který by byl tak dlouho používán a se kterým by mělo lidstvo tak bohaté zkušenosti. Pračlověk od počátků své existence začal používat dřevo, kmeny stromů, k stavbě jednoduchých přístřešků, chýší, následně po několik desítek století posupně důmyslněji zpracovával a zdokonaloval své příbytky.Lidé se naučili znát přednosti dřeva a uměli jej stále lépe využívat.Odpradávna je tedy dřevo člověku velice blízkým přirozeným stavebním materiálem.Dřevěné stavby doprovází tedy člověka na cestě jeho vývojem již stovky let ve všech světadílech a to hlavně pro jejich uplatnění v nejrůznějších přírodních podmínkách. Ekologický způsob stavění, pohodlí při jejich obývání, ale hlavně zdravé bydlení s neopakovatelnou atmosférou, to jsou přednosti dřevostaveb.Současnost zaznamenává celosvětový nárůst použití dřevní hmoty pro stavebnictví a tak nezbývá aby současná společnost, každý člověk před tímto fenoménem přírody zůstal v hluboké pokoře a zamyšlení. Jaký by byl svět bez dřevní hmoty? Není náhodou že cyklus délky lidského života je téměř identický s cyklem obnovitelnosti dřevní hmoty, stáří stromů. Dřevní hmota nemá pro člověka jinou přirozenou alternativu.Dřevo projektanty neomezuje. Neplatí už představa, že dřevěný dům musí mít charakter horského srubu. Dnešní dřevostavby nezůstávají nic dlužny době, v níž vznikají, včetně oživeného funkcionalistického předválečného slohu. Tradiční přírodní materiál je možné optimálně skloubit se všemi přednostmi a potřebami současné civilizace. Další velkou výhodou roubených staveb je jejich poměrně snadná údržba a životnost, která dosahuje při správném konstrukčním řešení až stovky let. Roubenky a životní styl současnosti”Pořídit si dřevostavbu však neznamená pouze zvolit zdravý způsob bydlení, je to především vyjádření životního stylu obyvatel, kteří v něm bydlí. Lidé, kteří zcela neztratili “šestý smysl”, dobře vědí, jak dřevo dokáže nabít člověka pozitivní energií. Dřevo hřeje, voní, dýchá. Bydlení v takovémto domě je symbolem pohodlí, klidu, čistoty a psychické očisty. Dřevo přirozeným způsobem velmi dobře udržuje vlhkost vzduchu uvnitř stavby a jeho difůzní vlastnosti dovolují konstrukci domu přirozeně “dýchat”. Pro tyto dokonalé izolační a difůzní vlastnosti si jej oblíbily zejména obyvatelé severských států, Severní Ameriky, ale i Asie. Dřevo je nabíjeno zápornými ionty, tyto tak zvané anionty mají velmi příznivý vliv na naše zdraví. Podporují látkovou výměnu, pozitivně působí při odbourávání napětí a stresu a přinášejí tělesnou a duševní svěžest. Roubené stavby jsou velmi vhodné pro astmatiky a alergiky, protože se z důvodů vhodné ionizace vzduchu nevíří prach. Dřevo navíc příznivě ovlivňuje vlhkostní poměry v místnostech, protože je schopno absorbovat přebytečnou vlhkost, případně ji naopak uvolňovat. Dřevo jako stavební materiál je v celém světě dlouhodobě hojně využíváno. V České republice jen asi z 3% objemu stavební výroby. Například v sousedním Německu tvoří ve stavebnictví 7 %, v Anglii 6 %, Rakousku 10 %, ve Švýcarsku 30 % a ve Skandinávii 60 – 80 % celkového objemu stavební výroby. Nejinak je tomu i v severní Americe zejména v Kanadě, na Novém Zélandu i v JaponskuProč dřevo jako stavební materiál ve světovém stavebnictví- dřevo dýchá, filtruje a očišťuje vzduch, působí jako přírodní klimatizace- kmeny se středovým průměrem již 20 cm splňují přísné normy o tepelných ztrátách (přibližně 90 cm zdiva)- dřevo pohlcuje pachy (cigaretový kouř) a částečně pohlcuje prach- dřevo absorbuje škodlivé civilizační produkty a neutralizuje vliv geopatogenních zón- udržuje vnitřní relativní vlhkost vzduchu mezi 50 – 60 %- jelikož je srubová stavba suchou výrobou, můžeme nepřetržitě stavět po celý rok- při správné údržbě vydrží roubené stavby po několik set let- dřevo příjemně voní a je velmi krásné pohledově, psychologicky uklidňující svoji nenapodobitelnou strukturou Vlastnosti roubeného domuTepelné vlastnosti roubené stavby se liší od vlastností staveb z těžkých stavebních hmot jako je beton a cihly i od vlastností lehkých montovaných staveb. Dřevo má přibližně stejnou schopnost akumulovat teplo jako stejný objem betonu, a proto je roubená konstrukce v podstatě vysoce tepelně akumulační. Na rozdíl od betonu má ale dřevo přibližně 10 krát menší tepelnou vodivost, takže se teplem nabíjí (akumuluje) respektive vybíjí (vyzařuje) ve srovnání s betonem velmi pomalu. Po zapnutí vytápění se v roubené stavbě tedy rychle ohřeje pouze tenká povrchová vrstva a teprve později se postupně teplem dobíjí zbylá dřevní hmota. Za předpokladu, že roubená konstrukce má dostatečný tepelný odpor (nebo součinitel prostupu tepla), lze pro vytápění použít menších tepelných výkonů s rychlou reakcí. Toho lze využít při kvalitním programovatelném řízení vytápění objektu. Neprojevuje se setrvačnost – těžkopádnost tolik typická pro zděné stavby. U dřevěných rekreačních objektů je tato vlastnost zvláště výhodná (doba, za kterou se dřevěná budova vyhřeje, je velmi krátká oproti zděné budově). Roubená konstrukce nabitá teplem, na rozdíl od lehkých montovaných staveb, ale odevzdává teplo po vypnutí otopné soustavy zpět do vnitřního prostoru. Příznivé rozložení teplot v prostoru, vyšší povrchové teploty stěn a stropů a tedy možnost vytápět na celkovou nižší teplotu výrazně snižuje náklady na vytápění. Pokud nejsou tepelné ztráty stavby velké (případ nízkoenergetických domů), pak roubená konstrukce přispívá ke stabilizaci vnitřní teploty podobně jako betonová. Roubené stavby a nebezpečí požáruPožární odolnost dřevěných konstrukcí je častou otázkou budoucích stavebníků. Je nepopiratelným faktem, že dřevěná stavba je hořlavá. Jak ale hoří? Dřevěná konstrukce si zachovává pevnost po dlouhou dobu oproti konstrukcím ocelovým. Na této vlastnosti má významný podíl zejména izolační schopnost dřeva – při zuhelnatění povrchu se vytvoří izolační vrstva a další hoření je zpomaleno. Garantovaná výpočtová hodnota požární odolnosti 20 cm tlusté roubené stěny je 50 minut (jestliže uvážíme míru bezpečnosti výpočtů, je skutečná hodnota výrazně vyšší). Vlastnosti dřeva se při požáru, na rozdíl od ocelových profilů, výrazněji nemění. Hořící dřevěný trámový strop tak, možná paradoxně, přežije déle než keramický strop vložený do ocelových profilů, které se vlivem tepelných deformací a ztráty pevnosti zřítí mnohem dříve. Nezanedbatelným faktem je i to, že při požáru dřevěné stavby nevznikají životu nebezpečné zplodiny v takovém rozsahu jako při požáru stavby s běžným zastoupením umělých materiálů. Při pohledu na požár dřevěné stavby lze s jistou dávkou nadsázky a ironie vidět další výhodu, kterou je to, že po dohoření požáru se koštětem zamete základ, hřebíky se odevzdají do sběru a může se postavit nová stavba, třeba lepší, než byla ta původní. Jak je tomu u stavby zděné? Zde je nutno řešit nepříjemnou otázku – ponechat či zlikvidovat zadehtované ohořelé a zpravidla promočené stěny? A i po případné opravě bude léta obyvatele pronásledovat všudypřítomný a těžko odstranitelný zápach spáleniny. Podstatný je i přístup odborníků z hasičských záchranných sborů. Dřevěné srubové stavby jsou přijímány vesměs kladně a problémem nejsou ani odstupové vzdálenosti, ale ani např. garáže jako součásti stavby atd. není náhodou, že tento konstrukční systém i v současné době je velmi rozšířený v těch nejvyspělejších zemích světa. Roubené stavby a její konstrukcePokud jde o mechanické vlastnosti, lze roubenku hodnotit jako velice lehkou a pevnou, s minimálními nároky na základovou konstrukci. Deformace při případných pohybech stavby jako je sednutí základů jsou bez známek poškození dřevěnou stěnovou konstrukcí kompenzovány. Naši předkové roubenky zakládali pouze na srovnaný terén – pár plochých kamenů. I když základy podmrzaly, roubená konstrukce s rybinovými spoji v rozích (samy se gravitačně stahují ke středu stavby) vždy odolala. Výjimkou nejsou ani případy z historie, kdy byly roubené chalupy vlivem lavinových či zemních sesuvů přemístěny o řadu metrů (i desítek) bez toho, aby došlo k jejich zřícení či narušení. Suchý způsob výstavby roubenek vylučující tzv. mokré procesy a s nimi nutné technologické přestávky umožňují montáže téměř po celý rok i při teplotě pod bodem mrazu. Montáži roubenky není zabudována voda do konstrukce, jako u betonových a zděných konstrukcí, kdy se musí čekat na uvolnění zabudované vody. Pokud dřevu v konstrukci zabezpečíme podmínky, které potřebuje, tak přetrvá po několik století. Ne náhodou se setkáváme s konstrukcemi církevních staveb, jako kostelních věží, zastřešení chrámových lodí, jejichž stáří se počítá na několik století a to jak v Evropě, tak i v Číně či Japonsku. Dokázali by současní řemeslníci to co naši předkové před několika staletími? Dnes žijeme v době, kdy se citelně zvyšují náklady na vytápění. Toto má za následek masové zateplování domů. Dřevo má velice nízkou tepelnou setrvačnost, to znamená, že velmi dobře izoluje. Abychom udrželi v roubence přirozené mikroklima, používáme moderní stavební izolace z difůzními vlastnostmi, které “dýchání” domu neodstaví na druhou kolej. Při správně navrženém zateplení roubenky difůzními izolačními materiály na přírodní bázi, lze dosáhnout nízkoenergetických hodnot domusvěta. Jak postupovat v přípravě stavbyPři navrhování roubených staveb je vhodné a nanejvýš prozíravé vybírat podle zkušeností firem, které se specializují na tento konstrukční systém jak ve fázi návrhu, tak i ve fázi výrobní a montážní. Jejíž výrobní, technologické a montážní postupy již byly dokonale ověřeny mnoha stavbami a tím dávají jistotu budoucímu uživateli objektu.Tyto skutečnosti naše společnost nabízí a prezentuje se na našem a evropském trhu. Vlastní konstrukce domu má rovněž své zákonitosti v základním dělení vnitřního prostoru. Stěnové konstrukce tvoří prostorový tuhý skelet, nerozlišuje se téměř pojem z cihelných staveb a to jako stěna nosná a příčková nenosná. Velmi dobře se osvědčilo používání řeziva vysušeného, specielně pilařskými firmami nařezáno,kdy jsou vyřazovány trámy středové s točivostí, průhybem a podobně. Tím již nedochází k podstatnému sesychání ani sesedání stavby. Dřevo velmi dobře přijímá nátěrové hmoty, interiér je upravován vždy pouze přírodními tj. ekologickými materiály (v současném trendu oleje a vosky) z důvodu zdravého životního prostředí a vnitřního mikroklimatu. Veškeré instalace – voda, elektřina, plyn, vytápění – se realizují zcela klasicky (např. dnešní elektrické kabely se samozhášecí izolací se vedou přímo ve stěnách s minerální tepelnou izolací. Vertikální spáry a dutiny lze izolovat moderními polyuretanovými pěnami. Střechy a konstrukce střechy jsou řešeny podélnými lepenými trámy, fixované do příčných a štítových stěn, oproti tradičním krovům a stolicím nevznikají horizontální síly, které by mohly zapříčinit boulení stěn. Přízemní domy typ bungalov je většinou zastřešen příhradovými sbíjenými vazníky. Povrchové úpravy vnějších stěn jako standard předpokládají lazury s ochranou proti hnilobě a škůdcům, z hlediska stálo barevnosti, odstínu lazury je samozřejmostí UV filtr. V dnešní době je velmi důležitá také rychlost výstavby, kdy často stavebník, vzhledem k finanční závislosti na hypotéce nebo na prodeji bytu, žádá rychlou realizaci svého záměru to je výstavby domu. Lze říci, že po vyřízení formalit – stavebního povolení, které je časově velice rozdílné podle místních poměrů – lze během jednoho měsíce realizovat základovou desku s připojením na sítě. V souběhu s touto přípravou lze zhotovit stavebnici roubenky ve výrobních prostorách včetně krovů. Vlastní montáž na místě „pod střechu“ je potom hotova v rozmezí cca 20 – 25 montážních dnů. Následně je stavba dokončena k nastěhování během dalších 4-6 týdnů.

folder_openPřiřazené štítky

Výsledky vyhledávání v sekci Domov a bydlení na dotaz dřevní

Kachlová kamna – spojení tradice a trendů

access_time28.duben 2020personRedakce

Rozvoj moderních prvků interiérového vybavení spojených s tradicí předků naplno zasáhl i segment kamen. Co tradičnějšího, než kachlová kamna, si lze vůbec představit.  Přesto dnes s úspěchem doplňují ryze současné interiéry. Kromě designu a dotváření prostředí s sebou ale přinášejí další mimořádnou výhodu. Při vší úctě k estetice a vizuálnímu dojmu je totiž u vytápění na prvním místě především energetická nenáročnost a výsledná tepelná pohoda. A přesně tyto parametry naplňují systémy kachlových kamen velice dobře. Nabízejí zajímavé energetické řešení, snoubí příjemnou klasiku s moderními technickými parametry.Sálavé teplo je člověku přirozenéPrincipem kachlových kamen je sálání a akumulace. Sálavé teplo, tedy takové, které neohřívá vzduch, ale teprve předměty, na které dopadne, je pro člověka velmi příjemné a přirozené. Nejvíce se podobá teplu od slunce a zajišťuje rovnoměrné teplo od podlahy ke stopu, což nebývá u jiných zdrojů tepla obvyklé (znatelný rozdíl teplot dole a u stropu). Teplo, produkované kachlovými kamny, je velmi vhodné i pro alergiky a astmatiky, protože nedochází k přepalování prachových částic a vysušování vzduchu. Akumulace kamen se liší dle jejich konstrukce. Běžně hovoříme o kachlových kamnech lehkých, středně těžkých  a těžkých a výsledná akumulace se tak pohybuje v celkem širokém rozpětí 2 – 20 hodin.Obecně platí, že  u kachlových kamen je pomalejší náběh teploty, po nahřátí kachlů začínají kamna sálat a naopak po vyhasnutí plamene  vydrží vydávat teplo ještě několik hodin.Palivo pro kachlová kamnaSamozřejmě  „kachláky“ mohou sloužit i k vytápění jiných místností, nikoliv pouze té, ve které jsou instalovány. Lze toho dosáhnout pomocí teplovzdušného výměníku nebo hypokaustového systému. Kachlová kamna vykazují nejlepší využití energie z dřevní hmoty. Z toho vyplývá, že nejvhodnějším palivem je kusové dřevo, ale lze spalovat také uhelné brikety a ekobrikety. Výkon bývá většinou regulovatelný, například v rozmezí 3,4 – 10,2 kW. Technické parametry se liší dle typu kamen, ale jako obecný příklad můžeme uvést obvyklé hodnoty: výkon výměníku 5,4 kW, výkon do prostoru  4,8 kW, maximální přetlak výměníku 0,3 MPa, objem výměníku  17 l, tepelný spád 75 - 60°C, účinnost téměř 80 % pro dřevo ( vícě než 85 % pro dřevěné brikety) a výhřevnost až 200 m3. Spotřeba paliva  u takto nastavených kamen 1 – 3 kg dřeva za hodinu. Kachlová kamna se hodí i do pasivních domů nebo do obytných objektů s velkou zastavěnou plochou.Kachlová kamna na peletyNaprosto komfortní vytápění představují kachlová kamna na pelety. Toto palivo současnosti a blízké budoucnosti je synonymem pro topivo ekologicky nezávadné a šetrné k životnímu prostředí, s vysokou výhřevností, nízkým obsahem popelovin a vody. Kachlová kamna na pelety většinou disponují týdenními programovacími hodinami, takže lze jednoduše nastavit individuální zapalování na každý den v týdnu zvlášť podle denního rytmu uživatelů. Vynikající možnost pro víkendové objekty nabízejí kamna, které lze zapínat na dálku pomocí SMS a Vy pak přijíždíte do příjemně vytopené chalupy nebo chaty.Kachle rustikální, secesní i moderníDesignové provedení kachlových kamen je velice různorodé. Bez problémů tak můžete doplnit interiér různých stylů a koncepce. Není problém vybrat kamna tradiční v rustikálním či dokonce secesním stylu, stejně jako kamna obložená kachlemi moderních barev a provedení. Vybírat můžete z jednoduchých i složitějších vzorů, které jsou buď nezabroušené nebo zabroušené (kalibrované). Velké oblibě se v současné době těší matné glazury. V nabídkách výrobců najdete kromě samotných kachlů také  kompletní sady spodních i horních říms v různých velikostech, kachle rovné, rohové, průduchové, větrací i půlené. V kachlovém provedení se setkáte nejen s kamny, ale také s kuchyňskými sporáky nebo s  keramikou obestavěnými krbovými vložkami.

folder_openPřiřazené štítky

Ekonomické vytápění peletami

access_time02.květen 2020personRedakce

Moderní trendy ve vytápění domácností fandí ekologickým obnovitelným zdrojům energie, jako je například dřevo. Pro vytápění tak můžete získat vysoce efektivní kotle, které dřevo spalují, mohou jej zplynovat a nebo využívají dřevěných briket nebo pelet.Dřevěné pelety jsou vysoce kvalitní, ryze ekologické palivo, které má opravdu překvapivou výhřevnost. Jejich výroba je poměrně jednoduchá. Dřevní hmota (dřevěná biomasa) , štěpky a hlavně piliny se lisují za velmi vysokého tlaku bez přítomnosti pojiv.Jejich skvělou výhodou je opravdu vysoká výhřevnost a nízká produkce popela. Jsou tedy velmi ohleduplné k přírodě a jejich uskladnění je díky jejich rozměrům a tvarům snadné a nenáročné. Vyrábí se zpravidla z kombinací smrkového a borového dřeva, ale pochopitelně najdete i pelety z různých typů dřeva, jako je dub, buk, olše a jiné typy tvrdých dřev. Průměr peletek se obvykle pohybuje kolem 6 do 20 mm v průměru. JsouNěco o peletáchPelety jsou sypké fytopalivo a jejich výhřevnost se zpravidla pohybuje kolem 18 MJ/kg. Obsah vody je enormně snížen a stejně tak obsah popelovin (do 1%). Jsou odolné vůči nárazům, jsou vhodné pro automatizované násypníky speciálních kamen na pelety.Díky těmto vlastnostem jsou dřevěné pelety skvělým palivem pro čisté a ekonomické vytápění. Uživatelský komfort topení s peletami je nevídaný. Samotná výroba dřevěných pelet je v současné době rychle rostoucí odvětví na trhu s palivy.Největší výhody pelet Pelety jsou ekologická metoda vytápění z obnovitelných zdrojů energiePři spalování pelet vzniká minimální množství CO2 a taktéž popela. Neměly by obsahovat ani síru, takže z hlediska ekologického jsou pelety perfektním palivemPopel z dřevěných pelet je zároveň hnojivo s vysokým obsahem minerálních látekOrgány EU a Ministerstva zemědělství ČR připravují zavedení speciálních fosilních daní ve prospěch vytápění biomasou a s pomocí obnovitelných zdrojů

folder_openPřiřazené štítky